Jak możemy Ci dziś pomóc?

Zarządzanie

 

Wierzymy, że zrównoważony rozwój musi być obecny w każdym obszarze naszej działalności. Pokazujemy nasze zaangażowanie w każdym miejscu, od sali konferencyjnej do hali produkcyjnej i podczas całej naszej działalności.

Zarząd

Zarząd ponosi ogólną odpowiedzialność za zapewnienie, że odgrywamy odpowiednią rolę w promowaniu realnych działań w z zakresie zrównoważonego rozwoju w sektorze opakowań papierowych. Rozwój i wdrażanie naszej polityki w tym obszarze są sponsorowane przez naszego CEO Grupy.

Komitet ds. Zrównoważonego Rozwoju

Komitet ds. Zrównoważonego Rozwoju to podkomitet Zarządu odpowiedzialny za zrównoważony rozwój, co odzwierciedla strategiczne znaczenie tej kwestii dla Smurfit Kappa. Komitet składa się z czterech dyrektorów niewykonawczych i jest odpowiedzialny za kierowanie i zarządzanie strategią zrównoważonego rozwoju Smurfit Kappa z korzyścią dla wszystkich interesariuszy Grupy.

Komitet Sterujący Grupy

Na poziomie kierownictwa wykonawczego Komitet Sterujący Grupy określa strategię i cele zrównoważonego rozwoju oraz dokonuje przeglądu postępów w realizacji naszych zobowiązań. Komitet ten składa się z kadry kierowniczej najwyższego szczebla w Spółce, w tym dwóch dyrektorów wykonawczych (CEO i Dyrektora Finansowego Grupy), kierownictwo z każdego oddziału oraz kadrę kierowniczą wyższego szczebla z centrali Grupy.

Grupa Robocza ds. Zrównoważonego Rozwoju

Komitet Sterujący Grupy jest wspierany przez Grupę Roboczą ds. Zrównoważonego Rozwoju, składającą się z kluczowych przedstawicieli każdego z głównych działów operacyjnych w Europie i obu Amerykach, a także z centrali naszej Grupy. Zadaniem tej Grupy jest monitorowanie realizacji celów w szerokim zakresie wskaźników zrównoważonego rozwoju oraz promowanie tematu zrównoważonego doskonalenia w naszym kontakcie z klientami, dostawcami i ogólnym środowiskiem. Grupa Robocza jest również odpowiedzialna za przygotowanie naszego corocznego Raportu Zrównoważonego Rozwoju.