Jak możemy Ci pomóc?
Jak możemy Ci dziś pomóc?

Component "Landing Page Banner" has no content

Jako liderzy w zakresie zrównoważonych opakowań czujemy się zobowiązani do podejmowania wyzwań mających na celu opracowanie bardziej zrównoważonych rozwiązań opakowaniowych.

Rozumiemy, że opakowania mają duży udział w problemach związanych z produkcją śmieci na ziemi, jednak jednocześnie chronią one 10 razy więcej zasobów (materiałów, wody, energii), niż zużywają, dzięki czemu opakowania są elementem zrównoważonego łańcucha dostaw.

Opakowania pełnią cenną, zrównoważoną rolę w ochronie przed odpadami, a dzięki naszej wieloaspektowej inicjatywie wykorzystamy naszą siłę w zakresie innowacji dotyczącej designu, aby opracowywać nowe produkty, współpracować z nowymi i obecnymi partnerami oraz przeprowadzać badania w celu sprostania wyzwaniom związanym z odpadami. Podczas tej podróży będziemy dążyć do zmniejszenia ilości odpadów poprzez poprawę recyklingu, odnawialności i biodegradacji.

Inicjatywa Smurfit Kappa Better Planet Packaging pozwoli nam odkrywać i ponownie opracować opakowania, których potrzebujemy w zrównoważonym świecie.

Rozwój bardziej zrównoważonych opakowań jest ciągłą podróżą. Zacznijmy razem.