Jak możemy Ci pomóc?
Jak możemy Ci dziś pomóc?

SUCCESS STORY

Zobacz, jak przejście z plastiku na rozwiązanie papierowe otworzyło nowe możliwości firmie Bimbo

Wyzwanie
Bimbo, największa na świecie firma piekarska, starając się usprawnić swój łańcuch dostaw, stanęła przed trzema wyzwaniami: 1. Poprawa cyklu zwrotnego plastikowej tacy w celu zmniejszenia czasu przestoju linii produkcyjnej. 2. Zwiększenie ochrony produktu podczas transportu na dużych odległościach. 3. Zaspokojenie zapotrzebowania sprzedawców detalicznych, dotyczącego przejścia na opakowania gotowe na półkach.
Nasze podejście
Firmy Smurfit Kappa i Bimbo zorganizowały Dzień Innowacji, aby w pełni zrozumieć cele firmy Bimbo. Dzięki bliskiej współpracy i szerokiej analizie wspólnie opracowały rozwiązanie wykorzystujące tekturę falistą. Tace z tektury falistej mają taką samą wielkość jak obecne plastikowe tacki, co umożliwia Bimbo wprowadzenie zmiany przy minimalnych zakłóceniach w łańcuchu dostaw. Nowe tace Bimbo są dobrze oznaczone logo marki, aby poprawić widoczność produktu na półce sklepowej.
Rezultat
Wykorzystanie tac z tektury falistej zaowocowało 95-procentowym zmniejszeniem powierzchni magazynowej, dzięki czemu Bimbo może szybko zareagować na wzrost zapotrzebowania, a jednocześnie zaoszczędzić 50% kosztów wysyłki i dystrybucji. Nowy design funkcjonuje również jako opakowanie gotowe na półkę sklepowa, dzięki czemu Bimbo może szybko i łatwo umieszczać informacje związane z promocją marki i produktu.

Boris Baracaldo, Kierownik ds. Logistyki, centralny klaster Bimbo w Ameryce Łacińskiej

"Dzięki zmianie z tacek z tworzywa sztucznego na tacki z tektury falistej, firma Smurfit Kappa otworzyła przed Bimbo nowe możliwości. Ograniczenie liczby opakowań odrzucanych ze względu na gorszą jakość przyczyniło się nie tylko do większej skuteczności naszych działań, ale również do atrakcyjniejszego wizerunku naszych produktów w sklepie, co wyraźnie odróżnia nas od konkurencji".
Zastanówmy się jak projektować zrównoważone rozwiązania opakowaniowe
 • Materiały

  Jeśli to możliwe, należy użyć materiałów pochodzących z recyklingu lub nadających się do ponownego zastosowania. Jeżeli dane zastosowanie wymaga materiałów pierwotnych, powinny one pochodzić z odnawialnych źródeł, które nie są wykorzystywane do zastosowań spożywczych.
 • Produkcja

  Opakowania są wytwarzane przy minimalnej emisji dwutlenku węgla, odpadów i przy najmniejszym zużyciu wody. Produkcja odbywa się w sposób społecznie i etycznie odpowiedzialny.
 • Łańcuch dostaw

  Opakowania powinny być zaprojektowane tak, aby chroniły produkt w całym łańcuchu dostaw. Wszelkie inne funkcje (jak marketing itd.) powinny być dodawane z zachowaniem minimalnego wpływu na środowisko naturalne.
 • Cykl życia produktu

  Zrównoważone opakowania nie powinny przynosić żadnej szkody dla naszej planety w przypadku zakończenia ich cyklu życia. Zrównoważone opakowania powinny być zbierane i poddawane recyklingowi. Jeśli staną się one odpadami, nie powinny mieć negatywnego wpływu na środowisko w przypadku zakończenia cyklu życia.