[[skiptomaincontent:Smurfit.default.PageStructure]]

Zmiany klimatyczne

 

Chociaż nasza branża zużywa dużo energii, jest również jednym z najbardziej wydajnych, a my w znacznym i rosnącym stopniu wykorzystujemy energię odnawialną.

Jesteśmy dobrze przygotowani, aby przyłączyć się do ograniczenia globalnego wzrostu temperatury do poziomu znacznie poniżej dwóch stopni, zgodnie z porozumieniem z Paryża.

Zmiana klimatu jest wyzwaniem, które motywuje nas do ulepszania procesu projektowania, zmniejszania emisji CO2 przez klientów, poprawy wydajności produkcji i informowania o tym, w jaki sposób inwestujemy w perspektywie długoterminowej. Nasi interesariusze, zwłaszcza klienci i inwestorzy oczekują od nas odpowiedzialnego podejścia do kwestii zmian klimatycznych i żądają szczegółowych sprawozdań z postępu prac.

Redukcja emisji

Stosujemy trójstopniowe podejście w celu zmniejszenia naszego śladu węglowego:  

Wydajne wytwarzanie energii

  • Inwestowanie w wysokowydajne systemy ciepłowniczo-energetyczne
  • Poprawa efektywności naszej aktualnej kotłowni

Programy oszczędzania energii

  • Zmniejszenie zużycia energii poprzez badania i nowe technologie
  • Inwestowanie w ograniczenie emisji CO2 z paliw kopalnych

Redukcja emisji węgla

  • Zmiana w kierunku obniżenia emisji CO2 ze źródeł takich jak biomasa i gaz ziemny

Korzystając z naszego zestawu narzędzi, w tym Paper to Box Pack Expert, współpracujemy z klientami w celu określenia wpływu ich opakowań na środowisko i opracowania optymalnych rozwiązań, które mogą znacznie obniżyć emisje. Pomagamy im w unikaniu marnotrawienia produktów, minimalizowaniu nadmiernie wykorzystywanych surowców do opakowań i zwiększeniu recyklingu.

Nasze cele

  • Zmniejszenie emisji CO2 o 55% w porównaniu z rokiem bazowym 2005.
  • Osiągnąć co najmniej zerową emisję netto do 2050r.

Poczyniony postęp

  • Od 2005 r. osiągnęliśmy redukcję o 37,3%.

Nasze cele redukcji emisji dwutlenku węgla zostały zatwierdzone przez inicjatywę Science Based Targets (SBTi) jako zgodne z poziomami wymaganymi do osiągnięcia celów Porozumienia Paryskiego.