[[skiptomaincontent:Smurfit.default.PageStructure]]

Certyfikaty

 

Dzięki temu, że nasze wyniki w zakresie zrównoważonego rozwoju są mierzalne, przejrzyste i wiarygodne dla naszych dostawców, Smurfit Kappa jest liderem w branży w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Corocznie informujemy o naszych postępach i weryfikujemy nasze dane dotyczące zrównoważonego rozwoju w niezależnym procesie przy użyciu standardów GRI. Następnie przekształcamy dane w konkretne, unikalne wartości dla klienta i wykorzystujemy je naszych narzędziach InnoTools. Certyfikacja naszych systemów zarządzania zwiększa przejrzystość i wiarygodność dla naszych klientów, a jasna polityka pomaga wszystkim interesariuszom zrozumieć sposób, w jaki zarządzamy naszą wydajnością.