[[skiptomaincontent:Smurfit.default.PageStructure]]

Ekologiczne podejście

 

Będąc jednym z największych na świecie producentów opakowań papierowych rozwijamy nasz model biznesowy oparty na obiegu zamkniętym dbając o zrównoważony rozwój w każdym aspekcie.

Dzięki szerokiemu zasięgowi w 36 krajach, 350 zakładach produkcyjnych i 48 tys. pracowników w Europie i obu Amerykach, Smurfit Kappa ma wpływ na cały łańcuch wartości towarów zabezpieczanych opakowaniami zbiorczymi. Naszym celem jest wprowadzenie pozytywnych zmian w całym łańcuchu: od zrównoważonego pozyskiwania naszych kluczowych surowców do minimalizowania wpływu na działalność i zmniejszenie wpływu na środowisko naszych klientów i konsumentów.

Przejście od gospodarki liniowej do gospodarki o obiegu zamkniętym będzie kluczem do rozwiązania problemów związanych ze zrównoważonym rozwojem. Transformacja będzie napędzać nową erę możliwości w zakresie wydajności materiałowej, integracji społecznej oraz twórczego podejścia do produktów i usług.

W przypadku Smurfit Kappa obieg zamknięty ma istotne znaczenie: wymieniamy potrzebne zasoby naturalne, wykorzystujemy w naszych produktach 75% włókien pozyskanych z recyklingu i ponownie wykorzystujemy materiały, kiedy tylko jest to możliwe. Poszukujemy więc nowych możliwości w zakresie wydajności materiałowej, innowacji i ponownego wykorzystania, a naszą ambicją jest utrzymanie wiodącej roli, ponieważ gospodarka o obiegu zamkniętym przechodzi do głównego nurtu.

Działania na rzecz globalnego zrównoważonego rozwoju dają nowe możliwości biznesowe i rozwijają innowacje. Jednocześnie wymaga to od wszystkich grup społecznych wyznaczania wspólnych celów. Cele zrównoważonego rozwoju ONZ (SDG) oferują obie te funkcje, a Smurfit Kappa odegra swoją rolę w urzeczywistnieniu wielu z nich.