Integracja i różnorodność

 

W Smurfit Kappa promujemy wszystkie formy różnorodności na wszystkich poziomach organizacji.

Wierzymy, że wzbogaca to perspektywę firmy, a tym samym poprawia wyniki, zwiększa wartość dla akcjonariuszy i zwiększa prawdopodobieństwo osiągnięcia naszych celów.

Skupiamy się na trzech głównych obszarach związanych z różnorodnością:
• Przyciąganie i zatrzymywanie osób, które wzbogacają różnorodność w firmie
• Zapewnienie zgodności kultury organizacyjnej i systemów zarządzania przedsiębiorstwem z ideą różnorodności
• Monitorowanie, przegląd i raportowanie osiągnięć w zakresie różnorodności w firmie, ze szczególnym uwzględnieniem różnorodności płci.

Różnorodność jest częścią modelu Open Leadership jako jedna z dziewięciu kompetencji przywódczych: "Otwórz się na różnorodność". Nasi liderzy cenią różnorodność i wykorzystują nowe, odmienne pomysły, pochodzące od zróżnicowanego zespołu.

Dzięki pytaniom zawartym w ankiecie zaangażowania MyVoice, jesteśmy w stanie dowiedzieć się w jaki sposób temat Integracji i Różnorodności jest postrzegany przez naszych 46 000 pracowników.

W Smurfit Kappa zajmujemy się wszystkimi aspektami związanymi z różnorodnością, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień wynikających z różnicy płci. Dążymy do równowagi płci wśród uczestników naszych programów dla absolwentów (Graduate Programme) oraz do zapewnienia co najmniej 30% udziału kobiet w procesach rekrutacyjnych na stanowiska menadżerskie.

Dokonaliśmy przeglądu obszarów, w których utrzymanie i awansowanie kobiet ma największy potencjał. Promujemy udział kobiet w naszych programach menadżerskich – w Graduate Programme udział kobiet wynosi około 50%, a w programie AMD (Advanced Management Development) udział kobiet niezmiennie wynosi 30% od 2015 roku.

Również podczas planowania sukcesji zwracamy szczególną uwagę na kobiety o dużym potencjale rozwojowym.