Hva kan vi hjelpe deg med?

Bærekraftig sourcing – for leverandører

 

Målet vårt er å kun inngå partnerskap med aktører i forsyningskjeden som er villige til å integrere prinsippene våre knyttet til bærekraft.  

Vår tilnærming er å jobbe tett med leverandørene våre og kreve at de implementerer bærekraftige praksiser. Regelmessige tilsyn og oppfølgingsprogrammer skal sikre kontinuerlig fremgang på dette feltet. 

For å kunne ta del i visjonen og strategien vår må alle leverandørene våre overholde Smurfit Kappas etiske retningslinjer for leverandører og følge Smurfit Kappas retningslinjer for bærekraftig ressursforsyning.

Alle leverandører som forsyner oss med trevirke eller fiberbaserte råmaterialer, plikter å overholde  retningslinjene våre for skogbruk og forsyning av fibre.

Smurfit Kappa har utarbeidet et tilsynsprogram for de syv pilarene for bærekraftig ressursforsyning som er basert på risikokartlegging. Risikokartleggingen tar utgangspunkt i å identifisere de mest kritiske leverandørgruppene, som prioriteres i revisjonsprogrammet vårt. Leverandørene våre plikter å ta del i disse tilsynene og oppfølgingsprogrammene som ledes av forsyningsteamene våre.