Smurfit Kappa - Vann

Hva kan vi hjelpe deg med?

Vann

 

Ettersom vår fortsatte suksess avhenger av denne naturressursen, er både vanntilgjengelighet og virkningene vannforbruket vårt medfører, av overordnet betydning for oss.

The global availability and sustainable management of water and sanitation is a pressing sustainability issue, and lies at the heart of the UN’s 2030 Agenda. It is also essential for Smurfit Kappa because our business success depends on ample water availability and  the natural raw materials on which we rely need water to maintain the ecosystems where they grow.Global tilgang til og bærekraftig forvaltning av vannressurser og adekvate sanitære forhold er et presserende tema innen bærekraft, og er en helt sentral del av FNs 2030-agenda for bærekraftig utvikling. Dette står også helt sentralt hos Smurfit Kappa, ettersom vår suksess avhenger helt og fullt av god tilgang til vann – og naturresursene vi baserer virksomheten vår på, kommer fra økosystemer som er svært sårbare for vannmangel.

Tilgang til friskt vann er ikke et problem i overskuelig fremtid for brorparten av virksomheten vår, og 90 % av vannet vi tar inn, går tilbake til naturen i ren stand. Likevel mener vi at det er helt avgjørende å ha en ansvarlig tilnærming til bruken av vann. 

Vi har fokus på å fortsette å forbedre kvaliteten på vannet vi slipper ut, og få større innsikt i risikoene som er forbundet med vanntilgjengelighet og -bruk i områdene vi opererer i. 

Mellom 2005 og 2017 investerte vi EUR 62 millioner i vannbehandlingsanlegg, med løpende investeringer knyttet til evaluering av vannbruken i kartong- og papirfabrikkene våre. Resultatene fra disse evalueringene gir oss føringer for hvordan vi kan redusere innvirkningen vi har på vannbalansen i hver region. 

Målene våre opp mot 2020 er:

  • Redusere det organiske innholdet i vann som slippes ut i miljøet fra papirfabrikkene våre (kjemisk oksygenforbruk / COD-utslipp) med en tredjedel sammenlignet med 2005-nivåene innen 2020
  • Gjennomføre konsekvensutredninger knyttet til vannrisikoen ved anleggene våre og utvikling av forvaltningssystemene for vannforbruk.
Ved utgangen av 2017 hadde vi oppnådd en reduksjon i COD-utslipp på 37,5 %. I april 2018 har 15 av de 34 papp- og papirfabrikkene våre blitt evaluert med hensyn til eksponering for vannrelaterte risikoer, basert på en global risikoanalyse gjennomført i 2014. 
 

Veien videre

Etter 2020 skal vi ha investert i et vannhåndteringssystem der kvaliteten på vannutslippene er bransjeledende og bruker det ypperste innen tilgjengelig teknologi. Vi skal balansere vannbruken i samsvar med vilkårene i regionene vi befinner oss i.