Hva kan vi hjelpe deg med?

Vann

 

Ettersom vår fortsatte suksess avhenger av denne naturressursen, er både vanntilgjengelighet og virkningene vannforbruket vårt medfører, av overordnet betydning for oss.

The global availability and sustainable management of water and sanitation is a pressing sustainability issue, and lies at the heart of the UN’s 2030 Agenda. It is also essential for Smurfit Kappa because our business success depends on ample water availability and  the natural raw materials on which we rely need water to maintain the ecosystems where they grow.Global tilgang til og bærekraftig forvaltning av vannressurser og adekvate sanitære forhold er et presserende tema innen bærekraft, og er en helt sentral del av FNs 2030-agenda for bærekraftig utvikling. Dette står også helt sentralt hos Smurfit Kappa, ettersom vår suksess avhenger helt og fullt av god tilgang til vann – og naturresursene vi baserer virksomheten vår på, kommer fra økosystemer som er svært sårbare for vannmangel.

Tilgang til friskt vann er ikke et problem i overskuelig fremtid for brorparten av virksomheten vår, og 90 % av vannet vi tar inn, går tilbake til naturen i ren stand. Likevel mener vi at det er helt avgjørende å ha en ansvarlig tilnærming til bruken av vann. 

Vi har fokus på å fortsette å forbedre kvaliteten på vannet vi slipper ut, og få større innsikt i risikoene som er forbundet med vanntilgjengelighet og -bruk i områdene vi opererer i. 

Våre forpliktelser

Forpliktelse en: Redusere det organiske innholdet i vannet som papirfabrikkene slippes ut i miljøet (COD) med 60 prosent sammenlignet med resultatene fra 2005 innen 2025.

Fremgang: Vi har oppnådd en reduksjon på 35 prosent siden 2005.

Forpliktelse to: Gjennomføre miljøkonsekvensutredninger for vannforbruket ved papirfabrikkene våre (der det er relevant), og utvikle tiltak for vannforbruk innen 2020.

Fremgang: I 2019 og første kvartal 2020 ble ti nye fabrikker vurdert. Prosjektet skal fullføres innen utgangen av 2020.