Hvordan kan vi hjelpe deg?
Hva kan vi hjelpe deg med?

Kasusstudie – Avfall

60 % mindre slam sendt til deponi i Monterrey i Mexico

I et viktig industriområde i nordøst-Mexico, ved foten av Sierra Madre Oriental, har Smurfit kappa en fabrikk i nærheten av Monterrey. Monterrey er ansett som en av de mest utviklede byene i hele landet. Rask industriell utvikling gjør at fokuset på miljøspørsmål er sterkere enn noensinne, og Smurfit Kappa er opptatt av å kontinuerlig lete etter nye forbedringsområder og måter å bidra positivt til miljøet rundt driften på. 

Ricardo García, daglig leder ved fabrikken, forklarer hvordan avfallsstrømmene ved fabrikken nylig har blitt forbedret: «Det hele begynte med den faktiske miljøsituasjonen, som inspirerte oss til å redusere mengden avfall som ble deponert. Vi ga disse tiltakene førsteprioritet, og satset sterkt på å utvikle mer effektive løsninger for håndtering av avfallet vårt. Hos oss består avfallet primært av slam, og derfor så vi på nye måter å forbedre utformingsdelen på samt implementering av et system for drenering og oppbevaring».

«Vi oppdaget at primærslammet som ble generert i renseanlegget for avløpsvann, også kunne brukes i produksjonsprosessen uten at det gikk på bekostning av effektiviteten. Vi tilførte ressurser som gjorde at vi kunne bruke kjemikalier på en mer effektiv måte, implementere et nytt dreneringssystem, starte innsamling av data til analyseformål og bruke tid på videreutvikling. Vi brukte tre måneder på research og planlegging, og ytterligere tre måneder på å implementere det nye oppsettet». 

Hva var de største utfordringene ved prosjektet? Ricardo: «Vi startet optimaliseringsprosessen ved å teste slammet fra oppdriftstanken. Når jeg ser tilbake på det, var den vanskeligste delen å finne den riktige balansen for å kunne innlemme dette slammet i systemet vårt uten å redusere effektiviteten i maskineriet. For å kunne hente ut alt slammet fra vannbehandlingsanlegget måtte vi danne en inversjon i rørledningene og rekonfigurere utstyret. Nå sendes slammet direkte til hydrapulperen. Det harde arbeidet ga resultater, og vi klarte å oppnå en reduksjon av slam som ble sent til deponiene, på hele 60 %.»