Hva kan vi hjelpe deg med?

Avfall

 

Smurfit Kappa har som mål å bidra til en verden uten avfall basert på prinsippet om sirkularitet.

Ettersom etterspørselen etter varer og tjenester øker, har effektiv ressursbruk og avfallsminimering en sentral rolle i FNs 2030-agenda for bærekraftig utvikling. Smurfit Kappa bidrar til dette ved å bruke fornybare og resirkulerte ressurser og fokusere på effektiv vann- og energibruk.

Produktene våre er designet for å forhindre tap og skade på forbruksvarene de beskytter. Emballasjen vår produseres på en effektiv måte og er «riktig-vektet» for å være mest mulig effektiv og medføre minst mulig avfall. Emballasjen er laget av 100 % fornybare og resirkulerbare materialer, og kan resirkuleres 6–8 ganger. Når fibrene til slutt ikke kan brukes om igjen, brukes de gjerne til energiproduksjon eller i jordbruket. 

Våre forpliktelser

Forpliktelse en: Redusere mengden avfall som deponeres med 30 prosent per tonn produkt produsert av fabrikksystemet vårt sammenlignet med resultatene fra 2013 innen 2030.

Fremgang: Vi har oppnådd en reduksjon på 7,1 prosent siden 2013.

Vårt Better Planet Packaging-initiativ fokuserer på å redusere avfall fra emballasje, og det sikrer innovasjon innen papirbasert emballasje, samtidig som råmaterialene holdes i resirkuleringssløyfen.

Vi arbeider også med resirkulerings- og papirproduksjonsindustrien for å sikre at råmaterialene våre er i resirkuleringssløyfen.