Hvordan kan vi hjelpe deg?
Hva kan vi hjelpe deg med?

Samfunn

 

Vi støtter aktivt lokalsamfunnene gjennom Smurfit Kappa Foundations og lokale tiltak

Vi investerer i lokalsamfunnene som er vertskap for oss, og bidrar dermed til økonomisk og sosial utvikling der. Målet er at vi gjennom kjernevirksomheten vår kan skape trivsel og komme med forbedringer på områder som er essensielle for fremtiden – som utdanning, inntektsgenerering, samarbeid og deltakelse. 

Samfunnsengasjement

Vi tar alltid samfunnsmessige behov i betraktning, både på nasjonalt og internasjonalt nivå. Involvering i lokalsamfunnene bygger tillit og utgjør en direkte tilknytning til saker som er viktige for oss. Det forventes at daglige ledere lokalt representerer selskapet og har en positiv rolle i utviklingen av lokalsamfunnene. Vi fokuserer på hjelp til selvhjelp samt helse- og utdanningsprogrammer, og bidrar også i form av pengedonasjoner og frivillig arbeid. 

Smurfit Kappa Foundation 

Smurfit Kappa Foundation støtter prosjekter i land vi har virksomhet i, med fokus på helse og ernæring, primærhelsetjenester og tidlig utdanning for vanskeligstilte barn. Stiftelsen støtter for tiden mange slike prosjekter i El Salvador, Frankrike, Tyskland, Irland, Mexico, Nederland, Spania og Storbritannia. 

I 2017 donerte konsernet, inkludert Smurfit Kappa Foundation, rundt EUR 5 millioner i kontanter og naturalia. Mottakerne omfatter blant annet prosjekter innen utdanning av barn, helse og sosial inkludering samt forskningsprogrammer knyttet til felter som biologisk mangfold.