Hva kan vi hjelpe deg med?

Mennesker

 

Vi verdsetter engasjementet folkene våre utviser hver dag for å opprettholde Smurfit Kappas ledende rolle i bransjen for papirbasert emballasje

Måten vi samhandler med mennesker på, både direkte og indirekte, har stor betydning for virksomheten vår. Vi har som mål å bygge gode relasjoner med ansatte og kunder, og å få tillit blant folk og lokalsamfunnene vi er aktive i.

Menneskelige verdier

Vi skal:

  • stimulere og oppfordre til engasjement blant de ansatte ved hjelp av regelmessige spørreundersøkelser og oppfølging i hele organisasjonen
  • oppfordre til varsling basert på tillit, slik at uetisk eller ulovlig atferd blir rapportert

Strategi for mennesker

Vi skal hjelpe alle ansatte, slik at vi kan oppnå forretningsmålene våre. Vi:

  • tilbyr alle ansatte muligheten til å utvikle ferdighetene og kunnskapen sin, nå potensialet sitt og forbedre karrieremulighetene sine
  • sørger for rettferdig lønn, evaluerer resultatene regelmessig og tilbyr kjønnsnøytrale karrieremuligheter og lønn

Sikkerhet og trivsel

Vi skal:

  • sikre en produktiv og trygg arbeidsplass ved å minimere risikoen for uhell, skader og potensielle helsefarer for alle ansatte og alle underleverandører, med mål om et arbeidsmiljø helt uten skader
  • redusere TRIR med 5 prosent hvert år. I 2019 oppnådde vi et nivå på 0,84, noe som er en total reduksjon på 17 prosent sammenlignet med 2018

Samfunn

I hele Smurfit Kappa ivaretar vi lokalsamfunnene vi har virksomhet i, og stiftelsene våre hjelper mennesker til et bedre liv. Når syklusen med fattigdom og avhengighet er et problem, forsøker vi å bidra til å bryte den for å styrke lokalsamfunn over hele verden.

  • I 2019 donerte vi 3,5 millioner euro i kontanter og naturalier