Smurfit Kappa - Mennesker

Hva kan vi hjelpe deg med?

Mennesker

 

Vi verdsetter engasjementet folkene våre utviser hver dag for å opprettholde Smurfit Kappas ledende rolle i bransjen for papirbasert emballasje

Måten vi samhandler med mennesker på, både direkte og indirekte, har stor betydning for virksomheten vår. Vi har som mål å bygge gode relasjoner med ansatte og kunder, og å få tillit blant folk og lokalsamfunnene vi er aktive i.
En av de viktigste utfordringene for Smurfit Kappa er å tiltrekke oss gode kandidater for å sikre god etterfølgerplanlegging og kontinuitet i ledelsen. For å kunne tiltrekke oss de beste kandidatene må vi være innovative, og særlig det å tiltrekke kvinnelige søkere til sektoren vår er en betydelig utfordring. Vi møter denne utfordringen blant annet ved å tilby skreddersydde programmer for å fremme rekruttering av kvinner. 

Helse og sikkerhet 

Hos Smurfit Kappa er helse og sikkerhet ikke bare en prioritet, men en kjerneverdi. Vi har fokus på å fremme en helse- og sikkerhetskultur basert på autentisitet, ansvarlighet og styrking av enkeltmennesket, og vi går aldri på akkord med driftssikkerheten.  Det endelige målet er å oppnå null ulykker globalt, og å gjøre Smurfit Kappa til det sikreste selskapet i bransjen. At Smurfit Kappa, is a core value, not just a priority. We promote a Health and Safety culture founded on authenticity, empowerment and accountability, and believe that operating safely is non-negotiable. Our ultimate goal is zero accidents globally, and to make Smurfit Kappa the safest company in our industry.

Medarbeiderengasjement

Medarbeiderengasjement er en av pilarene i forretningsstrategien vår, og vi bruker medarbeiderundersøkelsen «MyVoice», som ble lansert i 2014 og oppdatert i 2017, til å kartlegge de ansattes behov og tilbakemeldinger. 

Dette er noe av det vi har gjort det siste året:

  • Vi nådde femårsmålet vårt om å redusere LTA-frekvensraten med 5 % hvert år. 
  • Vi lanserte et nytt helse- og sikkerhetsmål om å redusere TRIR-frekvensen globalt med 5 % fra 2018 og utover. 
  • Vi gjennomførte en ny runde med medarbeiderundersøkelsen MyVoice, med en global svarprosent på 84 %. 
  • Vi pilottestet en ny ledermodell målrettet mot kvinner i lederstillinger. 

Veien videre

Selv om vi har introdusert TRIR som et av målene våre, fortsetter vi arbeidet med fokus på null dødsfall og reduksjon av LTA-frekvensen. Vi jobber også med å tilby alle ansatte muligheten til å utvide og videreutvikle kunnskapene og kompetansen sin.