Hva kan vi hjelpe deg med?

Kasusstudie – Skog

 

Troverdighet gjennom sertifisering fra tredjepart

Et av Smurfit Kappas viktigste fokusområder er å kunne forsikre kundene om at fibrene brukt i emballeringsløsningene våre kommer fra bærekraftige kilder. Foreløpig er den mest hensiktsmessige måten å gjøre dette på å jobbe mot sertifisering knyttet til skogbruk og sporbarhet (Forest Management og Chain of Custody- sertifisering). Vi tar tredjepartssertifisering på alvor. 

Uavhengig sertifisering
Control Union Certifications er en av mange revisjonsorganer som har sertifisert Smurfit Kappas Chain of Custody-styringssystemer. James Schadenberg, leder for deres globale nettverk av sertifiseringseksperter og revisorer, forklarer hvilken rolle tredjepartstilsyn spiller: «Vår oppgave er å være en uavhengig part som inspiserer og verifiserer hvorvidt organisasjoner opptrer i samsvar med ulike sertifiseringsstandarder. Vi har ingen tilknytning til sertifikatutstederen eller den sertifiserte organisasjonen. Vår rolle er å være uavhengige og følge de spesifikke kravene forbundet med standarden». 

Kvalitetssikring 
Gjennom uavhengig tilsyn fra tredjepart sikrer man at alle organisasjoner som ønsker å bli sertifisert, opererer på like vilkår. Enkelt fortalt medfører involvering av tredjepart at muligheten for korrupsjon i et system elimineres, og ordningen fungerer som kvalitetssikring for alle aktører. Smurfit Kappa har samarbeidet med Control Union siden de lanserte sertifiseringsprogrammet sitt for skogbruk i 2008. Dette omfatter sertifisering iht. FSC- og PEFC-standardene av Smurfit Kappas virksomhet i Belgia, Frankrike, Tyskland, Italia, Nederland, Spania, Tsjekkia og Østerrike. 

Alle avdelinger jobber mot samme mål
«Resultatene fra våre periodiske tilsyn viser at det har vært en god utvikling i årenes løp», sier Schadenberg. «Smurfit Kappa skiller seg ut når det gjelder teknisk forståelse av standardene deres, og den interne fremgangen vi ser som resultat av dette. Selskapet har raskt tilpasset systemene sine til endringer i standardene takket være et solid og velfungerende styringssystem. Smurfit Kappa prøver alltid å være i forkant av utviklingen». 

Som et ledd i dette har Smurfit Kappa utviklet et internrevisjonsverktøy som brukes til oppfølging av revisjonstilsynene som gjennomføres i de ulike delene av virksomheten. Dette nye verktøyet vil også komme godt med for tredjepartsrevisoren. «Dette er en fin måte å fremme god praksis på i et selskap, vise at dere jobber seriøst opp mot egne målsetninger, og som i dette tilfellet, fremme bærekraftig skogforvaltning generelt», konkluderer Schadenberg.