Smurfit Kappa - Skoger

Hva kan vi hjelpe deg med?

Skoger

 

Vi fremmer bærekraftig skogforvaltning gjennom Chain of Custody-praksiser knyttet til sporbarhet

Sektoren vår er en betydelig og synlig forbruker av trefiber. Det er det grunnleggende råstoffet vårt, og vi påser at det hentes fra bærekraftige kilder. Dette har positiv innvirkning på virksomheten, og er høyt prioritert blant aksjonærene. Gjenbruk av papirfiber bidrar til at produktene våre er bærekraftige, og resirkulerte fibre utgjør 75 % av fiberinnholdet i produktene våre. 

Sertifisering fra uavhengige tredjeparter er den mest pålitelige måten å fremme bærekraftig skogforvaltning og bekjempe avskoging på. Vi administrerer skogeiendommene våre basert på tre prinsipper for bærekraftig utvikling: å fremme økonomisk vekst, ansvarlig bruk av naturressurser og å fremme sosial rettferdighet alle steder der vi har plantasjer og skogeiendom. Alle plantasjene og skogeiendommene våre er sertifisert iht. FSC- og/eller PEFC-standarden der dette er hensiktsmessig. 

Chain of Custody-ledelse

Vi fremmer bærekraftig skogforvaltning gjennom å praktisere Chain of Custody. For å sikre bærekraftige forsyningskjeder for kundene våre krever vi at leverandørene som forsyner oss med råstoff, er Chain of Custody-sertifisert. I kombinasjon med tilgangen til bærekraftig råstoff har vi allerede oppnådd målet om å kunne merke over 90 % av emballasjen vår som Chain of Custody-sertifisert innen 2020. Med tanke på hvilken størrelsesorden vi opererer i, er dette enestående i bransjen. 

En milepæl på veien mot 2020-målet var etableringen av et fullsertifisert Chain of Custody-system – fra plantasjeskogene og skogeiendommene våre til merkingen av pakkeløsningene vi leverer til kundene.

Veien videre

Målet vårt er å ta ambisjonen ett hakk videre, og sikre at over 90 % av produktene vi levherer til kundene, er Chain of Custody-sertifisert. I tillegg skal vi sertifisere nyervervede virksomheter innen to år etter oppkjøpet, og fremme biologisk mangfold i skogeiendommene våre.