Smurfit Kappa Kassustudie – klimaendringer

Hva kan vi hjelpe deg med?

Kassustudie – klimaendringer

 

Lukkede kretsløp med bruk av overskuddsdamp

Tidligere hadde Smurfit Kappa Roermond Papier i Nederland optimalisert energisystmet for hver enkelt papirmaskin. Nå har de imidlertid implementert et integrert system for gjenbruk av damp, som optimaliserer energibruken i hele fabrikken. To store papirmaskiner sender overskuddsdamp til de mindre PM2-maskinene gjennom en smart kombinasjon av rørledninger og prosesskontroll. I løpet av papirproduksjonsprosessen sendes damp inn i damptørkerne for å tørke papirbanen. I den andre enden ledes overskuddsdamp og kondensvann ut av damptørkerne. Tidligere ble overskuddsdampen fra de to største papirmaskinene gjenbrukt bare delvis. Energien fra den overflødige dampen ble konvertert til kondensvann. PM2, den minste maskinen, har ikke overskuddsdamp – etter tørking kommer det bare kondensvann ut av maskinen. Alt kondensvannet sendes tilbake til kraftverket og omdannes til damp. 

Prosessingeniør Win Jansen har utviklet et system for gjenvinning av overskuddsdamp. Volumet på overskuddsdampen som går ut av PM1 og PM3-maskinene er mer enn nok for PM2. Resultatet er at dampkjelen bruker mindre naturgass – og dermed reduseres CO2-utslippene fra papirfabrikken. «Det høres enkelt ut, men det krevde at vi gjennomførte svært grundige analyser av prosessene våre og implementerte avanserte prosesskontroller for å kunne lage et system som også tok hensyn til mulig nedetid for maskinene, svingninger i dampproduksjonen på grunn av endring i papirkvalitet og -typer, samt variasjon i dampbruken i maskinene», sier Claire Schreurs, leder for energi og bærekraft. 

«Vi mener at samarbeid, kreativitet og et åpent sinn som ser på prosessene våre fra nye vinkler, er nøkkelen til å komme opp med nye ideer», fortsetter hun. «Vi streber til enhver tid mot å redusere kostnader og minimere CO2-utslippene våre. Som et resultat av at vi har dannet et lukket kretsløp med overskuddsdamp, har vi nå redusert den årlige bruken av naturgass med mer enn 1,9 millioner m3 og CO2-utslippene med mer enn 1 600 tonn årlig. Suksessen ble kronet med en bærekraftspris i 2017, da vi kom på førsteplass i kategorien «prosessforbedring» i arrangementet Smurfit Kappa Innovation Event».