Hva kan vi hjelpe deg med?

Klimaendringer

 

Selv om industrien vår innebærer et intensivt energiforbruk, er den også blant de mest effektive. Vi nyttiggjør oss også fornybar energi i betydelig, og stadig økende, grad.

Vi er godt posisjonert til å gjøre det som kreves av oss for å begrense den globale temperaturøkningen til godt under to grader, i tråd med Parisavtalen. 

Kliimaendringer er en utfordring som stimulerer oss til å forbedre produktdesignen, redusere kundenes karbonavtrykk, forbedre produksjonseffektiviteten og styre hvordan vi investerer på lang sikt. Våre interessenter, i hovedsak kundene og investorene, forventer at vi har en ansvarlig tilnærming til klimaendringer, og etterspør detaljerte fremdriftsrapporter. 

Reduksjon av utslipp

Vi har en tredelt tilnærming til tiltak for reduksjon av karbonintensiteten vår: 

Effektiv energiproduksjon

  • Investering i høyeffektive systemer for kombinert varme og kraft (Combined Heat and Power / CHP-systemer) 
  • Forbedring av effektiviteten i eksisterende fyrhus 

Programmer for energisparing

  • Bruke forskning og ny teknologi for å redusere energibruken 
  • Investering i reduksjon av CO2-utslipp knyttet til fossilt brensel 

Redusere karbonutslipp

  • Gå over til brennstoff med lavere CO2-utslipp, som biomasse og naturgass

Vi bruker ulike verktøy som Paper to Box og Pack Expert til å gå sammen med kundene om å beregne karbonavtrykket forbundet med emballasjen de bruker, og utvikle smarte løsninger som kan redusere utslippene deres i betydelig grad. Dermed hjelper vi dem både med å redusere mengden produktavfall og overspesifiserte emballeringsløsninger, og å resirkulere mer.

Målene våre

  • Å redusere CO2-utslippene med 55 prosent sammenlignet med resultatene fra 2005.
  • Å oppnå minimum netto nullutslipp innen 2050

Disse målene skal valideres av Science Based Target-initiativet for å sikre at de er i tråd med målene i Paris-avtalen.