Hva kan vi hjelpe deg med?

Prioriterte fokusområder

 

Vi er et globalt selskap som skaper verdier for kundene, de ansatte, investorene, leverandørene og lokalsamfunnene vi opererer i

I vår 12. årlige rapport om bærekraftig utvikling rapporterer vi om den videre fremgangen i å skape verdier gjennom bærekraftig forretningsførsel i alle ledd av virksomheten. Vi sikrer full åpenhet ved å etterkomme retningslinjene i GRIs rapporteringsstandard «G4 Comprehensive Sustainability Guidelines».  

Nøkkelresultater for de fem prioriterte fokusområdene for bærekraft fra 2018-rapporten:  

 Forest

Skoger

Andelen solgt emballasje som var sertifisert av FSC®- eller PEFC™ standarder var 88,4% i 2018
Les mer om skoger

  
   

 Climate-change-icon

Klimaendringer

Vi reduserte fossil COutslipp med 29% fra våre papir og plate fabrikker i 2018. Dette var mer enn vår målsetning for 2020.
Les mer om klimaendringer  

 Water

Vann

Vi nådde 33% reduksjon av kjemisk oksygen kravet COD og introduserte ny målsetning
Les mer om vann 

              

 Waste

Avfall

Ved utgangen av 2018 oppnådde vi en kumulativ reduksjon tilsvarende 7,3% mot vår forpliktelse til å redusere avfall til deponering med 30% innen 2025 sammenlignet med utgangsåret 2013.
Les mer om avfall 

  

 People

Mennesker

I 2018 introduserte vi et nytt måltall for helse og sikkerhet for å minske antall ulykker på arbeidsplassen, kalt Total Registreringspliktig Skadefrekvens (TRIR), og oppnådde en skadefrekvens på 1,01 per 100 000 arbeidstimer for våre ansatte.
Les mer om dem som jobber hos oss