Hva kan vi hjelpe deg med?

Retningslinjer

 

Vi har en rekke etiske retningslinjer og andre regelverk som dekker en rekke områder knyttet til våre ledelsespraksiser og den operasjonelle driften.


I tillegg har vi etablert konkrete programerklæringer knyttet til bærekraft. Disse utgjør en sentral del av drivkraften bak arbeidet med å forbedre resultatene våre. 

Programerklæringene dekker feltene miljø, samfunn og mennesker og bærekraftig virksomhet. 


Miljø 

Mennesker og samfunn 

Bærekraftig virksomhet