Retningslinjer - Smurfit Kappa

Hva kan vi hjelpe deg med?

Retningslinjer

 

Vi har en rekke etiske retningslinjer og andre regelverk som dekker en rekke områder knyttet til våre ledelsespraksiser og den operasjonelle driften.


I tillegg har vi etablert konkrete programerklæringer knyttet til bærekraft. Disse utgjør en sentral del av drivkraften bak arbeidet med å forbedre resultatene våre. 

Programerklæringene dekker feltene miljø, samfunn og mennesker og bærekraftig virksomhet. 


Miljø 

Mennesker og samfunn 

Bærekraftig virksomhet