Hva kan vi hjelpe deg med?

Visjon

 

Å være en leder i overgangen til bærekraftig produksjon av papirbasert emballasje

Smurfit Kappa har som mål å være en globalt anerkjent virksomhet som leverer forutsigbar og solid avkastning til alle interessentene på en dynamisk måte. Som et kundeorientert og markedsdrevet selskap går fornøyde kunder, personlig utvikling blant de ansatte og respekt for lokalsamfunn hånd i hånd med målet vårt om å skape verdi for aksjonærene. 

Klimaendringer, begrensede naturressurser, en stadig voksende befolkning og ujevn fordeling av rikdom er presserende globale utfordringer som krever handlekraft. FNs 2030-agenda oppfordrer til handling basert på sine 17 mål for bærekraftig utvikling, mens både Parisavtalen og EU har etablert strenge grenser for CO2-utslipp. Frem mot 2030 skal Parisavtalen begrense den gjennomsnittlige globale oppvarmingen til «godt under 2 °C», mens EU forplikter seg til å redusere CO2-utslippene med 40 % i forhold til referansenivåene fra 2005.

For å leve opp til visjonen vår fokuserer vi på fem prioriterte satsningsområder innen bærekraft, som støttes av målbare mål og er basert på inngående innsikt i hvert emne. Vi har sterk tro på viktigheten av å dele gode praksiser og utvikle de mest avanserte løsningene for kundene, leverandørene og alle interessentene våre.

Skoger 

Vi skal støtte sunne skoger ved å innhente tremateriale på en bærekraftig måte og bruke både nyfiber fra tremasse og gjenvunnet papir på en balansert måte.

  • Oppnådd så langt: Ved utgangen av 2017 var 89 % av vår solgte emballasje sertifisert i henhold til FSC®- eller PEFC™-standarden
  • Mål: Oppnå Chain of Custody-sertifisering for minst 90 % av emballasjen vår i samsvar med FSC®-, PEFC™- eller SFI® -standarden

Klimaendringer 

Vi skal minimere utslipp av klimagasser fra produksjon og redusere karbonintensiteten i kundenes verdikjede.

  • Oppnådd så langt: Vi har redusert fossile CO2-utslipp per tonn papir vi produserer, med 26,1 % siden 2005
  • Videre mål: Redusere ytterligere 25 % av CO2-utslippene fra papirfabrikkene våre per tonn med papir vi produserer, innen 2020 i forhold til 2005-grunnlinjen

Vann 

Vi skal sirkulere rent vann fra produksjonsprosessene våre tilbake til naturen, og begrense vannforbruket så langt vi kan.

  • Oppnådd så langt: Vi har redusert 37,5 % av den kjemiske oksygenbruken (COD) i avløpsvannet for hvert tonn papir produsert siden 2005
  • Mål: Redusere 1/3 av COD-utslippene (kjemisk oksygenforbruk) for avløpsvannet fra papirfabrikkene våre som går ut i vassdrag per tonn papir produsert innen 2020.
 

LAST NER VÅRE Sustainability Vision Document