Hva kan vi hjelpe deg med?

Interessenter

 

Vi har en tredelt tilnærming til interessenthåndtering: sirkularitet, innovasjon og inkludering 

Gjennom interessenthåndtering der vi er i tett kontakt med interessentene våre, kan vi holde nøye oppsyn med måten vi innfrir bærekraftsforpliktelsene våre på. Vi har en helhetlig tilnærming til bærekraft. Gjennom kontinuerlig dialog og samhandling med kundene, investorer, medarbeidere, leverandører og andre relevante aktører vet vi hvilke spørsmål interessentene våre bryr seg om.

Kunder 

Kundene våre vil ha emballeringsløsninger som sikrer at produktene deres kommer frem i god stand og uten skader. Den sirkulære forretningsmodellen vår gjør at vi kan finne den beste resirkulerbare emballeringsløsningen for hvert enkelt tilfelle, med lavere total miljøbelastning og mindre avfall. I de 23 opplevelsessentrene våre (Experience Centres) viser vi frem løsninger og gjør den globale bærekraftskompetansen vår direkte tilgjengelig for lokale og internasjonale kunder
Investorer

Vår sirkulære bærekraftsstrategi er gunstig for investorene, ettersom den resulterer i lavere kostnader, økt effektivitet, mindre avfall og større inntekter.  Vi har en integrert og datadreven tilnærming som tydeliggjør hvordan bærekraftig nyskapning fører til attraktiv avkastning, og som gjør at vi kan kvantifisere besparelsene og fordelene ved innovative løsninger for emballering. 

Ansatte

Vi støtter de ansatte i å realisere karrierepotensialet sitt fullt ut. Vi har en global og kulturelt mangfoldig organisasjon der medarbeiderne oppmuntres til å utforske nye roller, ansvarsområder og steder å arbeide på. Når ideer og talentfulle medarbeidere sirkuleres innad i virksomheten, får de ansatte større mulighet til å forutse endringer i markedet, prestere på toppnivå og være nyskapende og bidra til å forme en bærekraftig fremtid. 

Samfunn

Vi har to hovedprinsipper som styrer måten vi fremmer bærekraftige samfunn på: grundig research og løsninger som gavner alle involverte. Dermed kan vi utvikle og støtte lokale bedriftsøkosystemer og ha en positiv innvirkning på lokalsamfunnene vi opererer i. Vi involverer folk gjennom lokale initiativer, og oppfordrer de ansatte til å delta i frivillig arbeid og donere til veldedige organisasjoner. 

Leverandører

Ved å dele kunnskapene, ekspertisen og erfaringene våre innen bærekraft med leverandørene våre, blir hele verdikjeden mer bærekraftig.  Når leverandørene forstår hva kundene våre er ute etter, kan vi identifisere muligheter for å øke sirkulariteten ytterligere og oppnå merverdi i alle ledd av forsyningskjeden.