Hva kan vi hjelpe deg med?

Styring

 

Vi tror bærekraft må være en del av alle ledd i virksomheten vår. Derfor er bærekraft et fokusområde fra styrerommet til fabrikkgulvet og i alle aspekter av driften.

Styret

Styret har det overordnede ansvaret for å sørge for at vi har en realistisk agenda for å fremme bærekraftig utvikling innen sektoren for papirbasert emballasje. Det er konsernsjefen som garanterer for utviklingen og implementeringen av retningslinjene våre knyttet til dette.

Konsernets styringskomité

I konsernledelsen etablerer konsernets styringskomité strategien og målsetningene for bærekraftig utvikling, og overvåker og evaluerer i hvilken grad vi oppnår disse. Denne komiteen består av de fleste topplederne i selskapet, inkludert de to administrerende direktørene (konsernsjefen og økonomidirektøren), ledergruppen fra hver enkelt avdeling samt personalsjefer fra konsernets hovedkontor. 

Arbeidsgruppe for bærekraft

Konsernets styringskomité støttes av en arbeidsgruppe for bærekraft som består av nøkkelrepresentanter fra hver enkelt driftsavdeling i Europa og Nord- og Sør-Amerika, så vel som fra hovedkontoret. Arbeidsgruppens oppgave er å overvåke at målsetningene oppnås på tvers av en rekke indikatorer på bærekraft, samt å ta opp temaet om bærekraftige forbedringer i vår kontakt med kunder, leverandører og allmenheten. Arbeidsgruppen er også ansvarlig for å utarbeide den årlige rapporten om bærekraftig utvikling.