Hvordan kan vi hjelpe deg?
Hva kan vi hjelpe deg med?

BETTER PLANET PACKAGING

Bærekraftig emballasje som har høy ytelse og beskytter produktene gjennom hele forsyningskjeden

Forhandlere og produsenter står nå overfor enorme utfordringer knyttet til forsyningskjeden, ettersom de må imøtekomme de stadig økende kravene fra kunder om reduksjon av emballasjeavfall og bruk av plast. 

Vi vet hvilke utfordringer forsyningskjedelederne står overfor, som eksempelvis:

Smidighet

Kravene i et detaljhandelmiljø i rask endring skaper betydelige utfordringer knyttet til forsyningskjedene og pakkelinjene, som er utformet med tanke på maksimal hastighet og effektivitet for repetitive funksjoner. Vår ekspertise og erfaring innen forsyningskjeder og maskinsystemer gjør at vi kan gå sammen med kundene om å skape og teste alternative innovative løsninger for en rekke ulike distribusjonskanaler. Hos Smurfit Kappa gjennomgår vi hele den eksisterende forsyningskjeden din, og drar nytte av det svært omfattende bransjedatamaterialet vårt (som omfatter 70 000 forsyningskjeder, 8500 pakkelinjer og 7500 emballeringsløsninger) for å danne et grunnlag for anbefalingene våre og gjøre virksomheten din mer smidig.

E-handel

Netthandelen, også kjent som e-handel, utfordrer prinsippene for og har medført drastiske endringer i de tradisjonelle forsyningskjedene.  Fokuset har gått fra primær produktemballasje og tradisjonell forsyningskjededistribusjon, til sekundæremballasje som er robust og har høy ytelse gjennom en rekke ulike kontaktpunkter på reisen fra produksjon til forbruker.
Vi går sammen med kundene om å skape bærekraftige løsninger som gir en optimal balanse mellom beskyttelse av produktene og effektivitet i forsyningskjeden. 

Innovasjon

Selv om det er mange bærekraftige løsninger tilgjengelige på markedet, gjenstår det fortsatt en rekke utfordringer. Innovative designløsninger er helt avgjørende for å kunne redusere avfallsmengdene. Vi investerer tungt i forskning og utvikling med et nettverk av FoU-sentre, opplevelsessentre og unike verktøy som gjør oss i stand til å skape bærekraftige, skreddersydde og kostnadseffektive emballeringsløsninger. Det globale nettverket vårt med 1000 designere og en database med mer enn 7500 designløsninger sikrer at vi til enhver tid kan nyttiggjøre oss de siste designinnovasjonene verden over.   

Send oss en melding

Jeg bekrefter at jeg har lest og aksepterer innholdet i personvernerklæringen. Du kan når som helst kontakte oss dersom du ikke ønsker at vi skal bruke personopplysningene dine for markedsføringsformål.