Hvordan kan vi hjelpe deg?
Hva kan vi hjelpe deg med?

Vår tilnærming

Som den ledende aktøren innen bærekraftig emballasje har vi et ansvar for å ta tak i utfordringen med å utvikle enda mer bærekraftige løsninger.

Vi forstår at emballasje er en stor bidragsyter til avfallsmengdene globalt, men emballasjen beskytter også 10 ganger flere ressurser enn den bruker (av materialer, vann, energi). Dermed sørger emballasjen også for bærekraftige forsyningskjeder.

Emballasje spiller en viktig rolle innen bærekraft når det gjelder reduksjon av avfallsmengder. Gjennom denne mangesidige satsningen vil vi bruke den solide nyskapningskompetansen vår innen design til å utvikle nye produkter, samarbeide med nye og eksisterende partnere og gjennomføre forskning for å ta tak i utfordringene knyttet til avfall. I denne prosessen skal vi jobbe med å redusere avfallsmengdene videre ved å styrke innsatsen for resirkulering, fornybarhet og biologisk nedbrytbarhet.

Smurfit Kappas Better Planet Packaging-satsning vil gjøre oss i stand til å utforske og tenke nytt om emballasjen vi trenger i en bærekraftig verden.

Vi setter kursen mot nye horisonter innen utvikling av mer bærekraftig emballasje. Vi vil gjerne ha deg med på laget.