Hva kan vi hjelpe deg med?

BETTER PLANET PACKAGING

Viste du at papir er raskere biologisk nedbrytbart enn kjernehuset på et eple?

Papirbasert emballasje er en av de mest bærekraftige materialene som finnes. Det er resirkulerbart og fornybart, og har stabilt hatt den høyeste resirkuleringsraten de siste årene. Og selv om emballasjen kastes i avfallet, er den fortsatt biologisk nedbrytbar.

Faktisk brytes papir raskere ned enn bladene på trærne! 
Det er mange årsaker til dette:

Papir er verdens mest innsamlede og resirkulerbare materiale

Det faktum at papir så enkelt kan resirkuleres, er en stadig mer verdsatt egenskap ettersom den globale innsatsen for å redusere avfallsmengdene skyter fart.  Gjenvinnings- og innsamlingsratene for papp og papir er de høyeste for alle emballeringsmaterialer på markedet, og ligger på henholdsvis 83 % og 92,5 % (Eurostat 2016).
Hos Smurfit Kappa bidrar vi til å jobbe mot en verden uten avfall, basert på prinsippet om sirkularitet.  Med forretningsmodellen vår, basert på prinsippet om et lukket kretsløp, samler vi inn brukt emballasje og bruker mer enn 90 % av dette materialet om igjen.

Papir beskytter flere ressurser enn det bruker

Emballasjen er helt avgjørende når det gjelder å minimere skader på produkter og forlenge brukstiden.   Det investeres i gjennomsnitt ti ganger flere ressurser – materialer, energi og vann – på produktene enn på ressursene som brukes til å produsere emballasjen som beskytter dem.  Uten riktig emballering ville mange av varene som produseres eller maten som dyrkes, bli ødelagt før de kom frem til butikken.  

Papiremballasje støtter sunne skoger

Verdens naturlige skogområder er gjenstand for betydelig press fra jordbruket, ikke bærekraftig hogst, gruvedrift, infrastrukturprosjekter og et økende antall skogbranner med stadig større intensitet (WWF 2015).  Ettersom etterspørselen etter papirbasert emballasje øler, er det helt avgjørende at skogene forvaltes på en bærekraftig måte.
Hos Smurfit Kappa administrerer vi skogeiendommene våre basert på tre prinsipper for bærekraftig utvikling: å fremme økonomisk vekst, ansvarlig bruk av naturressurser og å fremme sosial rettferdighet alle steder der vi har plantasjer og skogeiendom. Alle plantasjene og skogeiendommene våre er sertifisert iht. FSC®- og/eller PEFC™-standarden der dette er hensiktsmessig.

Send oss en melding

Jeg bekrefter at jeg har lest og aksepterer innholdet i personvernerklæringen. Du kan når som helst kontakte oss dersom du ikke ønsker at vi skal bruke personopplysningene dine for markedsføringsformål.