[[skiptomaincontent:Smurfit.default.PageStructure]]

Prioriteringer

 

Som et ledende selskap når det gjelder bærekraft, baserer vi målet vårt om bærekraftig vekst på tre fokusområder: Planeten, mennesker og meningsfull virksomhet.

Dette betyr: Vi arbeider kontinuerlig for å minimere miljøpåvirkningen vår, og vi bruker ansvarlig styring. Vi behandler interessentene våre med respekt, og skaper en meningsfull virksomhet ved hjelp av produktene og prosessene våre.

De viktigste resultatene fra vår strategiske prioritering av bærekraft

Planet

 

En grønnere og blåere planet

Den sirkulære økonomien utgjør kjernen i virksomheten vår. Vi bruker fornybare resirkulerbare, resirkulerte og biologisk nedbrytbare materialer for å skape bærekraftige emballasjeløsninger. Vi bidrar til å sikre at produktene våre blir resirkulert når de ikke lenger brukes. 

De viktigste resultatene fra 2020

 • Presenterte mål om netto nullutslipp av karbon innen 2050, og oppnådde en reduksjon i CO2-utslipp på 37,3 % fra papir- og pappfabrikkene våre siden 2005.
 • Oppnådde en reduksjon i kjemisk oksygenforbruk på 38,2 % siden 2005.
 • Reduserte mengden avfall som sendes til deponi med 23,7 % sammenlignet med 2013. 
 • Gjennomførte en investering på 134 millioner euro i en ny sodakjele i Nettingsdorf i Østerrike, som bidrar til å redusere CO2-utslippene med 40 000 tonn
 • En ny avfallspresse reduserte mengden avfall som sendes til deponi fra Cali i Colombia med 47 %.

Les mer

Mennesker

 

Vi styrker mennesker og lokalsamfunn

Engasjerte medarbeidere er helt avgjørende for at vi skal lykkes. De dyktige menneskene i vår globale organisasjon, som preges av kulturelt mangfold, har rett på en trygg arbeidsplass. Vi har også fokus på alle lokalsamfunnene vi samhandler med.

De viktigste resultatene fra 2020

 • Gjennomførte en covid-19 Pulse-undersøkelse i hele konsernet for å sikre at alle var trygge, fikk hjelp og holdt kontakten.
 • Definerte nye mål for arbeidet vårt for mennesker. Blant annet har vi mål om å øke antall kvinner i lederstillinger til minst 25 % innen 2024, og vi ønsker også å øke den kvinnelige andelen av arbeidsstyrken til mer enn 30 %.
 • Oppnådde en TRIR-reduksjon på 29 % sammenlignet med 2019.
 • Inngikk strategisk samarbeid med The Valuable 500 og Employers Network for Equality and Inclusion for å oppfylle våre forpliktelser til mangfold og inkludering.
 • Investerte 7,7 millioner euro i samfunnsprosjekter, og donerte ytterligere 3 millioner euro til ulike koronarelaterte prosjekter

Les mer

Meningsfull virksomhet

 

Levere til alle interessenter

Vi har som mål å skape bærekraftig verdi for kunder, investorer, ansatte, leverandører og lokalsamfunnene vi er så heldige å ha virksomhet i. Det gjør vi basert på de strengeste etiske forretningsstandardene.

De viktigste resultatene fra 2020

 • Utvidet tiltaket Better Planet Packaging.
 • Gjennomførte mer enn 100 webinarer om bærekraftige emballasjekonsepter.
 • Utvidet Better Planet Packaging med eFashion, eBottle og Clips&Grips.
 • Inngikk samarbeid med ledende verdikjedepartnere.
 • Inkludert i Solactive ISS ESG Beyond Plastic Waste Index.
 • Support the Goals-utmerkelse for første FTSE100-selskap med fem stjerner for å realisere FNs bærekraftsmål for 2030.
 • A-vurdering for vårt svar på CDP Climate Change.
 • Offentliggjorde vår støtte til Task Force on Climate-related Financial Disclosure project (TCFD) i mai.
 • Begynte å rapportere i tråd med de relevante SASB-kriteriene

Les mer

PLANET

En grønnere og blåere planet