[[skiptomaincontent:Smurfit.default.PageStructure]]

Vår tilnærming til bærekraft

 

Som en av verdens største produsenter av papirbasert emballasje gjør den sirkulære forretningsmodellen vår at bærekraft er integrert i hver fiber

Ettersom vi har et bredt nedslagsfelt i 36 land, med 350 produksjonsanlegg og 46 000 ansatte i Europa og Nord- og Sør-Amerika, har Smurfit Kappa sterk innvirkning på hele verdikjeden for emballerte varer. Vi har som mål å drive frem positive endringer i alle ledd; fra bærekraftige innkjøp av de viktigste råstoffene og minimering av miljøpåvirkningen knyttet til virksomheten vår, til reduksjon av miljøbelastningen fra kundene våre og forbrukerne. 

Et skifte fra en lineær til en sirkulær global økonomi er helt sentralt for å kunne hanskes med utfordringer knyttet til bærekraft. Denne overgangen vil munne ut i en ny æra av muligheter innen materialeffektivitet, sosial inkludering og kreative tilnærminger til produkter og tjenester. 

For Smurfit Kappa er en slik sirkulær tilnærming helt enkelt fornuftig fra et forretningsperspektiv: Vi erstatter naturressursene vi bruker, bruker 75 % resirkulerte fibre i produktene våre og gjenbruker materialer der dette er mulig. Vi fortsetter å utforske nye muligheter for materialeffektivitet, innovasjon og bruksområder, og vi har ambisjoner om å fortsette å spille en ledende rolle etter hvert som den sirkulære økonomien blir gjengs praksis. 

Det å jobbe mot global bærekraft gir bedriftene nye muligheter og er en drivkraft for innovasjon. Samtidig er det viktig at alle deler av samfunnet setter seg felles mål. FNs bærekraftsmål er en spydspiss i dette arbeidet, og Smurfit Kappa skal ta sin del av jobben for å realisere mange av disse.