[[skiptomaincontent:Smurfit.default.PageStructure]]
Leading-By-Proof-In-Sustainability

Bærekraft

Se mer om vårt intensive bærekraftsarbeid

Se filmen

Bærekraftige prioriteringer

Vi har etablert mål for å styrke bærekraftig forretningsførsel

Bærekraftig virksomhet

Den sirkulære forretningsmodellen vår lar oss integrere bærekraft i hver fiber