Hva kan vi hjelpe deg med?

Mangfold og inkludering

 

Hos Smurfit Kappa jobber vi aktivt med å ivareta alle former for mangfold på alle nivåer av virksomheten.

Hos Smurfit Kappa vet vi at mangfold er det eneste vi har felles. Gjennom de siste 18 månedene har vi tatt en nedenfra og opp tilnærming for inkludering og mangfold ved å lytte til våre ansatte. En rekke fokusgrupper med en mangfoldig sammensetning av mennesker har vært etablert for å hjelpe oss til å forstå hva som skaper et virkelig inkluderende arbeidsmiljø.

Et tusentall av stemmer og meninger ledet hos til å etablere vår EveryOne inkluderings og mangfolds program.  EveryOne betyr alle oss; hver eneste person som gjør oss til Smurfit Kappa har noe unikt å gi og skjulte talenter som skal frem. EveryOne har som mål å sikre at hver og en av oss føler seg ivaretatt, akseptert og respektert i vårt daglige arbeid. 

Vi tror på å dyrke denne mangfoldigheten: Vår mangfoldige kultur, mangfoldige bakgrunn og de mangfoldige måtene å se verden på. EveryOne ber om at vi alle respekterer, støtter og aksepterer hverandre, utfordrer våre antagelser og har et åpent sinn hver dag.  

Mangfoldighet er etablert i bedriftens «Open Leadership» modell som en av de ni lederskaps evnene. «Open up and make the most of diversity». Våre ledere verdsetter mangfoldet og bruker nye og forskjellige ideer som kommer fra et mangfoldig lag.

Gjennom vår bedrifts engasjementsundersøkelse, My Voice, har vi klart å tolke oppfatningen fra 46 000 ansatte om mangfold og inkludering med spesifikke spørsmål om dette emnet.

I Smurfit Kappa, adresserer vi alle vanlige utfordringer knyttet til mangfoldighet med spesiell fokus på kjønnsforskjeller. Vi vil ha en likestilt kjønnsbalanse i våre lærlings programmer og ha minst 30 % kvinner på listen over eksterne kandidater til lederjobber.

Vi har gått gjennom de områdene og rollene hvor bevaring og avansement for kvinner har det største potensialet. Vi har også fremmet kvinnelig deltagelse i våre lederutdanningsprogrammer – som eksempel har vi ca. 50% kvinnelige deltagere i vårt lederprogram og i det avanserte lederprogrammet har den kvinnelige deltagelsen vært stabil på 30% siden 2015. Vi har også et ekstra fokus på kvinnelige ledere med stort potensiale nå vi går igjennom vår etterfølgelsesplan