Hva kan vi hjelpe deg med?

Magic Hat

 

Hva er dette?

MagicHat er en metode som gjør det mulig å spare inn kostnader på hvert enkelt trinn i forsyningskjeden, basert på utvikling av primær- eller sekundæremballasje.

Vår tilnærming

MagicHat fokuserer på å finne løsninger gjennom bruk av vitenskapelige metoder, der et stort antall iterasjoner kjøres for å generere totalkostnadscenarier med sammenligning av alternativer. Ved å plassere de ulike løsningene i en matematisk algoritme får man informasjon om hva som er den beste emballeringsløsningen til minste totalkostnad i logistikkjeden.

Hvilke fordeler har dette for deg?

Med MagicHat kan man regne ut hva de potensielle innsparingene i alle aspekter av forsyningskjeden er, slik at du får en oversikt over alle de ulike leddene i forsyningskjeden og de tilhørende kostnadene. Dermed kan du enkelt velge det beste scenariet for produktet ditt mens du fokuserer på totalkostnaden for emballasjen.

Vil du ha mer informasjon om dette?

Vi hører gjerne fra deg – enten du vil besøke et av Experience Centre våre for å få inspirasjon, eller ta en kjapp prat med en av ekspertene våre.

Kontakt oss