Hoe kunnen we u vandaag helpen?

Water

 

Omdat ons bedrijf afhankelijk is van deze natuurlijke grondstof, zijn zowel de beschikbaarheid van water als de impact van ons watergebruik van cruciaal belang voor ons.

De wereldwijde beschikbaarheid en het duurzame beheer van water en riolering is een dringend duurzaamheidsprobleem en vormt de kern van de VN doelstellingen voor 2030. Het is ook essentieel voor Smurfit Kappa zelf, omdat het succes van ons bedrijf afhankelijk is van de overvloedige beschikbaarheid van water. Daarnaast hebben de natuurlijke grondstoffen die we gebruiken water nodig om de ecosystemen waarin zij groeien in stand te houden.

Voor de ruime meerderheid van onze activiteiten is de beschikbaarheid van schoon water voor de nabije toekomst geen zorgpunt en van het water dat we gebruiken wordt meer dan 90% in goede staat in de natuur teruggebracht. Niettemin geloven we dat een verantwoorde benadering van water cruciaal is. 

We focussen onze inspanningen op de verdere verbetering van de kwaliteit van het water dat we afvoeren en het begrijpen van de risico's met betrekking tot beschikbaarheid en gebruik van water in de gebieden waar we opereren. 

Onze beloftes

Belofte #1: De organische inhoud van het water dat door onze papierfabrieken in het milieu wordt teruggevoerd (CZV) tegen 2025 met 60% verminderen ten opzichte van het niveau van 2005.
Vooruitgang geboekt: Sinds 2005 hebben we een vermindering van 38,2% bereikt.

Belofte #2: Milieueffectrapportages uitvoeren van het watergebruik van onze papierfabrieken (indien relevant) en in 2020 het ontwikkelen van metingen van het watergebruik.
Geboekte vooruitgang: In 2019 en het eerste kwartaal van 2020 zijn 10 nieuwe locaties beoordeeld. Het project zal eind 2020 worden afgerond. In 2020 en het eerste kwartaal van 2021 zijn twee nieuwe locaties beoordeeld. Alle relevante locaties zijn beoordeeld.