Hoe kunnen we u vandaag helpen?

Casestudie - Afval

60% minder slib naar de vuilstort gestuurd in Monterrey, Mexico  

In een belangrijke industriële regio in het noordoosten van Mexico, aan de uitlopers van de Sierra Madre Oriental, heeft Smurfit Kappa een fabriek nabij de stad Monterrrey. Monterrey wordt beschouwd als een van de meest ontwikkelde steden in het hele land. Snelle industriële ontwikkeling plaatst nog meer focus op milieukwesties en Smurfit Kappa is gemotiveerd om continu te zoeken naar manieren om de omgeving rondom de operaties te verbeteren en er positief aan bij te dragen.  

Ricardo Garcia, Algemeen Directeur van de fabriek, legt uit hoe de fabriek recentelijk haar afvalstromen heeft verbeterd: 'Het begon allemaal met de actuele milieusituatie, die ons inspireerde om de hoeveelheid vuilstort afval verder terug te dringen. We maakten er een hoge prioriteit van en legden onszelf erop toe te zoeken naar een efficiëntere manier om met afval om te gaan. In ons geval bestaat het afval voornamelijk uit slib, dus we keken naar nieuwe manieren om onze formatiesector te verbeteren en een afvoer- en behoud systeem te implementeren.'

'We kwamen erachter dat het primaire slib dat in onze waterzuiveringsinstallaties gegenereerd wordt ook kon worden gebruikt in het productieproces, zonder dat onze efficiëntie daaronder zou lijden. We maakten middelen vrij die ons in staat stelden chemicaliën op een efficiëntere manier te gebruiken, een afvoersysteem met formatiedraad te implementeren, te beginnen met gegevensverzameling voor analyse en tijd te besteden aan ontwikkeling. We investeerden drie maanden in onderzoek en planning en nog eens drie maanden in het implementeren van de nieuwe opzet.' 

Wat de grootste knelpunten van het project waren? Ricardo: 'We begonnen met de optimalisatie door het slib uit de flotatietank te testen. Achteraf gezien was het vinden van de delicate balans die ons in staat stelde dit slib in ons systeem op te nemen zonder de efficiëntie van de machines te verminderen het moeilijkst. Om al het slib uit onze waterzuiveringsinstallatie te recupereren moesten we een inversie aanbrengen in onze pijpleidingen en onze apparatuur opnieuw configureren. Het slib gaat nu rechtstreeks naar de hydrapulper. Ons doorzettingsvermogen is beloond; het is ons gelukt een vermindering van 60% in de hoeveelheid slib die naar de vuilstort gestuurd wordt te realiseren.'