Hoe kunnen we u vandaag helpen?

Afval

 

Het doel van Smurfit Kappa is bij te dragen aan een wereld zonder afval, wat het concept van circulariteit te ondersteunt.

Omdat de vraag om goederen en diensten groeit, staan efficiënt gebruik van grondstoffen en het minimaliseren van afval hoog op de Agenda voor Duurzame Ontwikkeling voor 2030 van de VN. Smurfit Kappa draagt bij door duurzame en gerecyclede grondstoffen te gebruiken en te focussen op efficiëntie in het gebruik van energie en water.

Onze producten zijn ontworpen om te voorkomen dat de consumentenproducten die ze beschermen verloren gaan of beschadigd raken. Onze verpakkingen worden efficiënt geproduceerd en zijn 'afgewogen' om effectiviteit te optimaliseren en afval te minimaliseren. Onze verpakkingen, gemaakt van 100% duurzame en gerecyclede materialen, kunnen 6-8 keer worden gerecycled en als de vezels eenmaal zijn opgebruikt kunnen ze doorgaans nog voor het opwekken van energie of in de agrarische sector worden gebruikt. 

Een wereld zonder afval
Wij geloven dat een circulaire economie het ondernemingsmodel van de toekomst is en dat we een belangrijke rol te vervullen hebben. Afval vermijden is een belangrijke kwestie voor onze belanghebbenden en veel van onze klanten hebben doelen gesteldom dit te verminderen. 

Uiteindelijk zou alle afval als een grondstof gezien moeten worden en met recyclingpercentages van 80-90% komen de verpakkingsoplossingen op basis van papier die wij aanbieden tegemoet aan die ambitie. Maar we willen nog meer kringlopen sluiten en werken samen met belanghebbenden zoals consumenten en andere industrieën om afvalmaterialen te recupereren en/of te recyclen, die anders naar de vuilstort zouden worden gestuurd.

Onze beloftes

Belofte #1: het afval dat naar de stortplaats wordt gestuurd, moet tegen 2030 met 30% per ton product dat door onze fabrieken wordt geproduceerd, worden verminderd ten opzichte van het niveau van 2013.
Geboekte vooruitgang: Sinds 2013 hebben we een vermindering van 23,7% bereikt.

Ons Better Planet Packaging initiatief richt zich op het verminderen van verpakkingsafval en stimuleert innovatie voor op papier gebaseerde verpakkingen, terwijl we onze grondstoffen in het recycling systeem houden.

We werken ook samen met de recycling- en papierproducerende industrie om onze grondstoffen in de recyclingcyclus te houden.