Hoe kunnen we u vandaag helpen?

Mensen

 

We waarderen de toewijding die onze mensen iedere dag weer tonen om Smurfit Kappa te helpen een leiderschapsrol te vervullen in de industrie voor op papier gebaseerde verpakkingen.

De manier waarop we met mensen omgaan, zowel direct als indirect, heeft grote gevolgen voor ons bedrijf. Ons doel is een uitstekende relatie op te bouwen met medewerkers en klanten en om het respect te verdienen van de mensen in onze omgeving en de gemeenschappen waarin we actief zijn.

'People' Waarden
We zijn toegewijd aan:

  • Het stimuleren en aanmoedigen van de betrokkenheid van werknemers door middel van regelmatige bedrijfsbrede enquêtes en follow-ups
  • Een 'Klokkenluidersregeling' te goeder trouw handhaven voor het melden van onethisch of onwettig gedrag.
'People' Strategie

Wij zetten ons in om alle medewerkers in staat te stellen onze bedrijfsdoelstellingen te bereiken. Wij:

  • Bieden medewerkers op alle niveaus de kans om hun vaardigheden en kennis te verbreden, hun potentieel te vervullen en hun carrièrevooruitzichten te verbeteren.
  • Compenseren op eerlijke wijze, evalueren de prestaties regelmatig en bieden genderneutrale carrièrekansen en beloningen
Gezondheid & veiligheid (Health & Safety)

We zijn toegewijd aan:

  • Het behoud van een productieve en veilige werkplek door het risico van ongevallen, letsel en blootstelling aan gezondheidsrisico's voor elke werknemer en alle onderaannemers tot een minimum te beperken, met het oog op een werkomgeving zonder ongevallen.
  • Onze TRIR met 5% per jaar verlagen. In 2020 hebben we een vermindering van 29% ten opzichte van 2019 bereikt.
Gemeenschappen

In heel Smurfit Kappa zijn we toegewijd aan de gemeenschappen waarin we actief zijn, terwijl onze Foundation mensen in staat stelt hun leven structureel te verbeteren. Waar de cyclus van armoede en afhankelijkheid een probleem is, willen we helpen dit te beëindigen, door gemeenschappen over de hele wereld te versterken.

  • In 2020 werd 7,7 miljoen euro geïnvesteerd in sociale projecten