Hoe kunnen we u vandaag helpen?

Casestudie - Bos

 

Geloofwaardigheid dankzij certificatie door derden

Eén van Smurfit Kappa's belangrijkste aandachtsgebieden is onze klanten ervan te verzekeren dat de vezels die in onze verpakkingsoplossingen worden gebruikt van duurzame bronnen afkomstig zijn. Momenteel is de meest geloofwaardige manier om dat te doen deelname aan Forest Management (Bosbeheer) en gerelateerde Chain of Custody certificering. We nemen certificering door derden heel serieus en onderzoeken dit grondig. 

Onafhankelijke certificering
Control Union Certifications is één van de controlerende instanties die Smurfit Kappa's Chain of Custody managementsystemen certificeert. James Schadenberg, Programma Manager voor hun wereldwijde netwerk van certificeringsexperts en controleurs, legt uit wat de rol van onafhankelijke controleur) inhoudt: 'Onze rol is die van onafhankelijke derde partij die inspecteert en controleert of een organisatie voldoet aan de certificeringsstandaard. We zijn geen onderdeel van een systeemeigenaar, en ook niet van de gecertificeerde organisatie. Het is onze taak om onpartijdig te zijn en de specifieke eisen van de norm na te leven.' 

Kwaliteitsborging
Middels controles door onafhankelijke derde partijen wordt voldoende zeker gesteld dat alle organisaties die certificering ambiëren aan gelijke normen onderhevig zijn. Eenvoudig gezegd, de betrokkenheid van derden neemt de mogelijkheid op corruptie in het systeem weg en functioneert als kwaliteitsborging naar de belanghebbenden toe. Sinds de start van ons bos-certificeringsprogramma in 2008 werkt Smurfit Kappa al samen met Control Union. Dit omvat ook de certificering van de activiteiten van Smurfit Kappa naar FSC- en PEFC-normen in Oostenrijk, België, Tsjechië, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland en Spanje. 

Bedrijfsbrede toewijding
'De resultaten van onze periodieke controles tonen een goede ontwikkeling over de jaren heen', zegt Schadenberg. 'Smurfit Kappa blinkt uit in haar technisch begrip van de normen en in haar overeenkomstige interne voortgang. Het bedrijf heeft haar systemen snel aangepast aan veranderingen in de normen, met behulp van een goed-functionerend managementsysteem. Smurfit Kappa probeert altijd op de ontwikkelingen vooruit te lopen.' 

Ter illustratie van de meest recente ontwikkelingen; Smurfit Kappa heeft een intern controle-instrument ontwikkeld, dat helpt controles op te volgen in samenspraak met haar locaties. Bij dit nieuwe instrument zal ook de onafhankelijke controleur  baat hebben. 'Dit is een uitstekende manier om goede werkwijzen te stimuleren door het hele bedrijf heen, om toewijding te tonen aan de eigen doelstellingen en, zoals in dit geval, duurzaam bosbeheer in het algemeen te stimuleren' concludeert Schadenberg.