[[skiptomaincontent:Smurfit.default.PageStructure]]

Prioriteiten

 

Als toonaangevend bedrijf in duurzaamheid baseren wij onze ambitie van duurzame groei op drie pijlers:  Planeet, Mensen en Duurzaam bedrijfsleven 

Dit betekent: voortdurend streven naar een minimale impact op het milieu en verantwoord bestuur; onze stakeholders met respect behandelen; en met onze producten en processen een impactvolle onderneming creëren.

Belangrijkste resultaten ten opzichte van onze strategische duurzaamheidsprioriteiten

Planeet

 

Groenere, Blauwere planeet

De circulaire economie is de kern van ons bedrijf. Wij gebruiken hernieuwbare recycleerbare, gerecyclede en biologisch afbreekbare materialen om duurzame verpakkingsoplossingen te creëren. Wij spelen een rol door te garanderen dat onze producten aan het einde van hun levensduur worden gerecycled.

Belangrijkste prestaties in 2020

 • Kondigde aan te streven naar Nul koolstofemissies tegen 2050 en bereikte 37,3% vermindering van de CO2-uitstoot van onze papier- en kartonfabrieken sinds 2005.
 • Verlaging van de intensiteit van het chemisch zuurstofverbruik met 38,2% sinds 2005. 
 • De hoeveelheid afval die naar stortplaatsen wordt gebracht, is met 23,7% verminderd ten opzichte van 2013. 
 • Voltooiing van een investering van 134 miljoen euro in een nieuwe terugwinningsketel in Nettingsdorf, Oostenrijk, waardoor onze CO2-uitstoot met 40.000 ton zal dalen. 
 • Een nieuwe slibpers in Cali, Colombia, verminderde de hoeveelheid afval die naar stortplaatsen werd gestuurd met 47% 

LEES MEER

Mensen

 

Mensen en gemeenschappen mondiger maken

Betrokken medewerkers zijn van cruciaal belang voor het succes van ons bedrijf. Wij zetten ons in om een veilige werkplek te bieden aan de getalenteerde mensen in onze wereldwijde, cultureel diverse organisatie. Onze inzet strekt zich ook uit tot alle gemeenschappen waarmee wij in contact komen. 

Belangrijkste prestaties in 2020

 • Een groepsbrede COVID-19 Pulse Survey uitgevoerd om te verzekeren dat onze mensen veilig, gesteund en verbonden zijn.
 • Nieuwe doelstellingen bepalen voor onze people commitments. We hebben onder meer de ambitie om het aantal vrouwen in managementposities te verhogen tot ten minste 25% in 2024, terwijl we ook de participatie van vrouwen in ons totale personeelsbestand willen verhogen tot meer dan 30%. 
 • Een TRIR-verlaging van 29% ten opzichte van 2019 verwezenlijkt.
 • Belangrijke strategische allianties aangegaan met The Valuable 500 en het Employers Network for Equality and Inclusion, om onze inzet voor diversiteit en inclusie waar te maken.
 • 7,7 miljoen euro geïnvesteerd in sociale projecten en nog eens 3 miljoen euro gedoneerd in diverse COVID-gerelateerde projecten LEES MEER

LEES MEER

Duurzaam Bedrijfsleven

 

Leveren aan alle belanghebbenden

Met onze activiteiten willen wij duurzame waarde creëren voor onze klanten, investeerders, werknemers, leveranciers en de gemeenschappen waarin wij het voorrecht hebben te werken. Wij doen dit met de hoogste ethische zakelijke normen.

Belangrijkste prestaties in 2020

 • Ons initiatief "Better Planet Packaging" verbreed.
 • Meer dan 100 webinars gegeven over duurzame verpakkingsconcepten. 
 • Better Planet Packaging uitgebreid met de introductie van eFashion, eBottle en Clips&Grips.
 • Samenwerken met toonaangevende partners in de waardeketen. 
 • Opgenomen in Solactive ISS ESG Beyond Plastic Waste Index. 
 • Ondersteunen van de Goals-prijs voor  het eerste FTSE100-bedrijf met vijf sterren voor het verwezenlijken van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN voor 2030. 
 • Een A-notering voor onze CDP-reactie op klimaatverandering. 
 • Wij hebben in mei onze steun toegezegd aan het project van de taskforce inzake klimaatgerelateerde financiële informatieverschaffing (TCFD). 
 • Begonnen met rapportage volgens de relevante SASB-criteria 
   

LEES MEER

PLANEET

Een Groenere, blauwere planeet