[[skiptomaincontent:Smurfit.default.PageStructure]]

Inclusiviteit en diversiteit

Inclusion & Diversity

Binnen Smurfit Kappa worden alle vormen van diversiteit gestimuleerd op alle niveaus van de organisatie.

Bij Smurfit Kappa weten we dat diversiteit het enige is dat we gemeen hebben. Gedurende de afgelopen 18 maanden hebben we een bottom-up benadering van inclusiviteit en diversiteit gevolgd en hebben we aandachtig naar onze werknemers geluisterd. Een reeks focusgroepen met een diverse vertegenwoordiging van medewerkers werd georganiseerd om ons te helpen begrijpen wat een echt inclusieve werkomgeving maakt.

Duizenden stemmen en meningen van mensen hebben ertoe geleid dat we ons EveryOne inclusiviteit- en diversiteitsprogramma hebben gecreëerd. EveryOne gaat over ons allemaal; elke persoon die deel uitmaakt van Smurfit Kappa die iets unieks te bieden of verborgen talenten heeft. EveryOne streeft ernaar dat ieder van ons zich ondersteund, geaccepteerd en gerespecteerd voelt in ons dagelijks werk.

Wij geloven in het vieren van die diversiteit; onze diverse culturen, diverse achtergronden en verschillende manieren om de wereld te bekijken. EveryOne vraagt dat we elkaar allemaal respecteren, ondersteunen en accepteren; dat we onze veronderstellingen uitdagen en onze geest dagelijks open houden.

Diversiteit is nu ook een integraal onderdeel van het 'Open Leadership model' van het bedrijf, als een van de negen leiderschapskwaliteiten: 'Sta open en haal het meeste uit diversiteit'. Onze leiders hechten waarde aan diversiteit en gebruiken de nieuwe en afwijkende ideeën die door een divers team geboden worden.

Door onze medewerkersbetrokkenheidsenquête, MyVoice, zijn we in staat het perspectief van onze 46.000 medewerkers op diversiteit en inclusie te monitoren, met specifieke vragen op dit onderwerp.

Binnen Smurfit Kappa stellen we alle algemene diversiteitskwesties aan de kaak, met een specifieke focus op genderkloven. In onze programma's voor afgestudeerden streven we naar evenwicht tussen de seksen en selecteren voor tenminste 30% vrouwen uit onze externe kandidaten voor managementvacatures.

We hebben de gebieden en rollen beoordeeld waar behoud en vooruitgang van vrouwen het grootste potentieel heeft. Ook hebben we de deelname van vrouwen aan managementtrainingsprogramma's gestimuleerd - in onze Graduate Workshop bijvoorbeeld, ligt het deelnamepercentage van vrouwen rond de 50% en in het Advanced Management Development programma ligt dit percentage sinds 2015 stabiel op 30%. We hebben ook extra aandacht voor vrouwelijke managers met hoog potentieel bij het beoordelen van onze opvolgingsplanning.