Hvad kan vi hjælpe dig med?

Case Study - Vand

 

Smurfit Kappa Piteå halverer COD-udledningerne

Smurfit Kappa Piteå i den nordlige del af Sverige ligger i et område, der er kendt for sin smukke beliggenhed ved vandet. Byen ligger ved udmundingen af floden Pite ud til den Botniske Bugt. For at beskytte det populære turiststed, hvor Smurfit Kappa ligger, lægges der stor vægt på spildevandsrensningsanlægget (Waste Water Treatment Plant – WWTP), som det påpeges af Ingemar Lundstrom, Environmental Manager. 

”Vi har forbedret vores WWTP siden 2013”, forklarer Ingemar. ”Tidligere overskred vores fabrik grænseværdierne for COD-udledninger. Årsagen var en ukontrolleret stor vækst i trådformede bakterier, der resulterede i en overbelastning af den sekundære klaringstank. For at løse dette problem foretog vi en grundig undersøgelse med hjælp fra interne og eksterne eksperter. Vi besøgte også fabrikker med lignende WWTP-faciliteter og modtog værdifulde råd, som vi kunne bruge til vores egne aktiviteter.”

Handlingsplan 
Teamet i Piteå udviklede en handlingsplan med fire vigtige punkter. Det første var at forbedre doseringen og kontrollen af nitrogen og fosfor ved at bruge en online TOC-enhed. For det andet ønskede temaet at forbedre iltkontrollen i de forskellige beluftningsbassiner ved at installere automatiske kontrolventiler og online iltaflæsninger. Dernæst var det teamets mål at fordele returslammet fra den sekundære klaringstank til en, der var bedre placeret i WWTP-beluftningsbassinet. Endelig forsøgte teamet at finde måder til at reducere spildevandsmængderne til WWTP. 

Hjælp fra myndighederne 
”Det var vigtigt for projektet at få godkendelse fra miljødomstolen”, siger Ingemar. ”Vi fik en midlertidig 4-årig tilladelse med mindre strenge betingelser, der gav os mulighed for at implementere handlingsplanen. Efter fire år skal vi vende tilbage til betingelserne i den gamle tilladelse. Da vi fik tilladelsen, fortsatte vi som planlagt. Vi mangler stadig at udføre nogle optimeringsforsøg.” 

COD-udledninger halveret 
WWTP-processen i Piteå er igen under kontrol. Det er vigtigt at få gode slamegenskaber ved at kontrollere andelen af trådformede bakterier. COD-udledninger, opslæmmede faste stoffer og brint ligger nu et godt stykke under de maksimale værdier og endda under de nye BAT-AEL-niveauer (Best Available Techniques and Associated Emission Levels). Fosfor ligger nu også et godt stykke under de tilladte værdier og inden for BAT-AEL. De sidste optimeringer er stadig i proces, men COD-udledningerne for 2013-2014 var 3.400 tons/år, hvilket er reduceret til 1.500 tons i løbet af 2016.