Hvad kan vi hjælpe dig med?

Vand

 

Da vores forretning er afhængig af denne naturlige ressource, er både vandtilgængeligheden og effekten af vores vandforbrug af kolossal betydning for os.

Den globale tilgængelighed og bæredygtige kontrol af vand og sanitet er et presserende emne inden for bæredygtighed og står i fokus i FN's 2030-dagsorden. Dette emne er også yderst vigtigt for Smurfit Kappa, da vores forretningssucces afhænger af, at vi har rigeligt vand til rådighed, og de råmaterialer, vi er afhængige af, har brug for vand til bevarelse af de økosystemer, som de vokser i. For størstedelen af vores aktiviteter er tilgængeligheden af "frisk" vand ikke et problem inden for en overskuelig fremtid, og ud af den mængde vand, som vi tager ind, sendes over 90 % tilbage til naturen i god tilstand. Ikke desto mindre mener vi, at en ansvarlig tilgang til vand er af afgørende betydning. 

Vi fokuserer vores anstrengelser på en yderligere forbedring af vandkvaliteten og forstår de risici, der er forbundet med vandtilgængeligheden og brugen i de områder, hvor vi er aktive. 

Vores forpligtelser

Forpligtelse #1: Reducer det organiske indhold af vand, der returneres til miljøet fra vores mølleanlæg (COD) med 60% sammenlignet med 2005-niveauet inden 2025.
Fremskridt: Siden 2005 nåede vi en reduktion på 38,2%.

Forpligtelse #2: Udfør miljøkonsekvensvurderinger af vandforbruget i vores papirfabrikker (hvor det er relevant) og udvikle målinger af vandforbruget inden 2020.
Fremskridt: I løbet af 2020 og første kvartal af 2021 blev 2 nye områder vurderet. Alle relevante områder er blevet vurderet.