Hvad kan vi hjælpe dig med?

Vand

 

Da vores forretning er afhængig af denne naturlige ressource, er både vandtilgængeligheden og effekten af vores vandforbrug af kolossal betydning for os.

Den globale tilgængelighed og bæredygtige kontrol af vand og sanitet er et presserende emne inden for bæredygtighed og står i fokus i FN's 2030-dagsorden. Dette emne er også yderst vigtigt for Smurfit Kappa, da vores forretningssucces afhænger af, at vi har rigeligt vand til rådighed, og de råmaterialer, vi er afhængige af, har brug for vand til bevarelse af de økosystemer, som de vokser i. For størstedelen af vores aktiviteter er tilgængeligheden af "frisk" vand ikke et problem inden for en overskuelig fremtid, og ud af den mængde vand, som vi tager ind, sendes over 90 % tilbage til naturen i god tilstand. Ikke desto mindre mener vi, at en ansvarlig tilgang til vand er af afgørende betydning. 

Vi fokuserer vores anstrengelser på en yderligere forbedring af vandkvaliteten og forstår de risici, der er forbundet med vandtilgængeligheden og brugen i de områder, hvor vi er aktive. 

Mellem 2005 og 2017 investerede vi € 62 mio. i vandbehandlingsanlæg. Denne investering fortsætter sammen med vurderinger af vandet på vores papir- og papfabrikker. Resultater fra vurderingerne hjælper os, mens vi reducerer vores påvirkning på vandbalancen i alle regioner. 

I slutningen af 2017 havde vi reduceret vores COD-udledning med 37,5 %. 15 af vores 34 papir- og papfabrikker blev vurderet i slutningen af april 2018 på basis af betydningen i forhold til vandrelaterede risici iht. en global risikovurdering fra 2014. 

Vores mål for 2020 er:

  • En reduktion af det organiske indhold i vandet fra vores fabrikker (COD) med en tredjedel i 2020 sammenlignet med niveauet i 2005
  • Udførelse af vurderinger af de miljømæssige påvirkninger med hensyn til vandrisiko på vores fabrikker og udvikling af en styring af vandforbruget.

I slutningen af 2016 havde vi reduceret udledning med 30%. Ni af vores papirmøller som ligger i de mest kritiske områder er blevet vurderet. 

Når vi ser ud i fremtiden

Efter 2020 vil vores investeringer resultere i et vandstyringssystem, hvis udledningskvalitet er førende i branchen og bruger den bedste teknologi. Vores fabrikker vil afbalancere brugen af vand iht. de regioner, hvor de er aktive.