Hvad kan vi hjælpe dig med?

Case Study - Affald

60 % mindre slam sendes til deponering i Monterrey, Mexico 

I en vigtig industriel region i den nordøstlige del af Mexico ved foden af Sierra Madre Oriental holder Smurfit Kappa til på en fabrik tæt ved Monterrey. Monterrey anses for en af de mest udviklede byer i hele landet. Hurtig industriel udvikling sætter endnu mere fokus på miljømæssige emner, og Smurfit Kappa leder altid efter muligheder for at forbedre og bidrage positivt til det miljø, der omgiver aktiviteterne. 

Ricardo García, General Manager på fabrikken, forklarer hvordan fabrikken for nylig har reduceret sine affaldsmængder: ”Det hele startede med den aktuelle miljømæssige situation, som inspirerede os til en yderligere reduktion af det affald, der blev sendt til deponering. Det blev en topprioritet for os, og vi forpligtede os til at finde en mere effektiv måde at behandle vores affald på. I vores tilfælde består affaldet hovedsageligt af slam, så vi ledte efter nye måder at forbedre vores formningsafsnit og implementere et afløbs- og tilbageholdelsesystem.”

”Vi fandt ud af, at den største mængde slam, der blev dannet i vores spildevandsrensningsanlæg, også kunne bruges i produktionsprocessen, uden at det gik ud over vores effektivitet. Vi satte ressourcer af, der gjorde os i stand til at bruge kemikalier mere effektivt, implementere et afløbssystem med formningswire, starte en dataindsamling til analyser og bruge udviklingstid. Vi investerede tre måneder inden for forskning og planlægning og yderligere tre måneder på at implementere det nye setup.”

Hvor var de største flaskehalse i projektet? Ricardo: ”Vi startede optimeringen med at teste slammet fra flydetanken. Når jeg ser tilbage på processen, var det sværeste at finde den balance, der gjorde det muligt for os at inkorporere slammet i vores system uden at reducere vores maskiners effektivitet. For at genvinde slammet fra vores vandbehandlingsanlæg blev vi nødt til at omlægge vores rørsystem, ligesom vi genkonfigurerede vores udstyr. Nu sendes slammet direkte til en hydrapulper. Vores udholdenhed betalte sig, og vi opnåede en reduktion på 60 % af det slamaffald, der bliver sendt til deponering.”