Hvad kan vi hjælpe dig med?

Affald

 

Det er Smurfit Kappas mål at bidrage til en verden uden affald ved at støtte cirkularitetskonceptet.

Da efterspørgslen efter produkter og ydelser vokser, er effektiv ressourcebrug og affaldsreduktion en vigtig del af FN’s 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling. Smurfit Kappa bidrager ved at bruge fornybare og genanvendte ressourcer og ved at fokusere på effektivitet inden for brug af energi og vand.

Vores produkter er designet til at hindre tab af og skade på de forbrugsvarer, som de beskytter. Vores emballage produceres effektivt og har den rette vægt for at optimere effektiviteten og reducere affaldsmængden. Emballagen, der er lavet af 100 % fornybare og genanvendelige materialer, kan genbruges 6-8 gange, og når fibrene er opbrugt, kan de typisk bruges til energiproduktion eller i landbruget. 

En verden uden affald

Vi tror på, at cirkulær økonomi er fremtidens forretningsmodel, og at vi har en vigtig rolle. Det er vigtigt for vores interessenter, at vi undgår affald, og mange af vores kunder har sat sig mål for at reducere det. 

Med tiden skal alt affald ses som et råmateriale, og med genbrugsrater på 80-90 % lever vores papirbaserede emballageløsninger op til den ambition. Men vi vil gerne lukke andre huller og arbejde med interessenter som f.eks. kunder og andre brancher for at genvinde og/eller genbruge affaldsmaterialer, som ellers vil blive sendt til deponering.

Vores forpligtelser

Forpligtelse #1: Reducere affaldet, der sendes til deponering, med 30% pr. ton produkt produceret af vores papirfabrikker sammenlignet med 2013-niveauet inden 2030.
Fremskridt: Siden 2013 har vi opnået en reduktion på 23,7%.

Vores Better Planet Packaging-initiativ fokuserer på reduktion af emballageaffald og innovation inden for papirbaseret emballage, samtidig med at vores råvarer forbliver genbrugelige.

Vi arbejder også med andre firmaer og organisationer inden for områderne genbrug og papirproduktion.