Hvad kan vi hjælpe dig med?

Lokalsamfund

 

Vi støtter lokale samfund aktivt via vores Smurfit Kappa-fonde og lokale aktiviteter. 

Vores investering i de samfund, hvor vi er aktive, bidrager til deres økonomiske og sociale udvikling. Det er vores mål at skabe trivsel og forbedring via vores centrale forretningsområder inden for områder, der er vigtige for fremtiden, som f.eks. uddannelse, indkomstskabelse, samarbejde og deltagelse. 

Samfundsengagement

Vi overvejer altid udfordringerne ved bredere samfund på nationalt og internationalt plan. Samfundsengagement skaber tillid og bruges som et led til de emner, der er vigtige for os. Lokale general managers forventes at repræsentere virksomheden og at spille en positiv rolle inden for samfundsudvikling. Vi fokuserer på selvhjælpsinitiativer, uddannelse og sundhedsprogrammer og bidrager via økonomiske bidrag og frivilligt arbejde fra medarbejdernes side.

Smurfit Kappa Foundation

Smurfit Kappa Foundation støtter projekter i de lande, hvor vi er aktive, med fokus på dårligt stillede børns sundhed og ernæring, basale pleje og tidlige uddannelse. Lige nu støtter fonden mange af denne form for projekter i El Salvador, Frankrig, Tyskland, Irland, Mexico, Holland, Spanien og Storbritannien. 
I 2017 donerede koncernen, inkl. Smurfit Kappa-fonden, ca. € 5 mio. i kontanter og naturalier. Blandt modtagerne var børneuddannelse, projekter til fremme af sundhed og social rummelighed og forskningsprogrammer inden for områder som biodiversitet.