Smurfit Kappa - Mennesker

Hvad kan vi hjælpe dig med?

Mennesker

 

Vi værdsætter det engagement, som vores medarbejdere viser hver dag for at hjælpe Smurfit Kappa til at spille en førende rolle i branchen for papirbaseret emballage

Den måde vi interagerer med vores medarbejdere, både direkte og indirekte, er vigtig for vores forretning. Det er vores mål at skabe enestående forhold med vores medarbejdere og kunder og at vinde respekten fra de mennesker og samfund, hvor vi er aktive.

En af de største udfordringer for Smurfit Kappa er at tiltrække de rigtige talenter for at sikre kontinuerlig planlægning og ledelse. For at sikre de bedste kandidater skal vi være innovative, og det er en særlig udfordring at tiltrække kvindelige ansøgere til vores branche. Derfor benytter vi os af skræddersyede programmer til at fremme rekruttering af kvinder. 

Sundhed og sikkerhed

Hos Smurfit Kappa er Sundhed og sikkerhed en kerneværdi, ikke kun en prioritet. Vi lægger vægt på en kultur med sundhed og sikkerhed baseret på autenticitet, selvstændiggørelse og ansvarlighed, og vi mener, at sikre arbejdsmetoder er et must.  Det er vores ultimative mål ikke at have nogen uheld på globalt plan, og vi ønsker at gøre Smurfit Kappa til den sikreste virksomhed i vores branche. 

Medarbejderengagement

Medarbejderengagement er en af søjlerne i vores virksomhedsstrategi. Den registreres via vores globale medarbejdertilfredshedsundersøgelse ‘MyVoice’, som blev lanceret i 2014 og fulgt op i 2017. 

I løbet af året har vi:

  • Nået vores femårs mål om at reducere antallet af ulykker (LTA – Lost Time Accidents) med 5 % om året
  • Introduceret et nyt sundheds- og sikkerhedsmål om at reducere den totale registrerbare ulykkesrate (TRIR – Total Recordable Incident Rate) globalt med 5 % fra 2018 og frem 
  • Gennemført vores anden MyVoice-medarbejderundersøgelse med en svarrate på 84 % globalt 
  • Introduceret en ny ledelsesmodel med fokus på kvinder i lederstillinger. 

Når vi ser ud i fremtiden

Mens vi introducerer TRIR som mål, vil vi fortsat fokusere på nul dødsulykker og reduceret LTA, ligesom vi gør en indsats for at tilbyde alle medarbejdere muligheden for at forbedre deres kompetencer og viden.