Hvad kan vi hjælpe dig med?

Skovbrug

 

Vi går ind for bæredygtig skovforvaltning via Chain of Custody-aktiviteter.

Vores branche er en stor og synlig bruger af træfibre. Det er vores basisråmateriale, og vi sikrer, at dets oprindelse er bæredygtig. Dette er til gavn for vores forretning og har høj prioritet hos vores interessenter. Genanvendeligheden af vores papirfibre bidrager til bæredygtigheden af vores produkter, og genbrugsfibre udgør 75 % af fiberindholdet i vores produkter. 

En uafhængig ekstern certificering er den mest pålidelige måde at fremme bæredygtig skovforvaltning og bekæmpe skovrydning. Vi styrer vores skovbedrifter på basis af tre bæredygtige udviklingsprincipper: fremme af økonomisk vækst, ansvarlig brug af naturlige ressourcer og skabelse af social ligheder de steder, hvor vores plantager og skove ligger. Vi har certificeret alle vores plantager og skovbedrifter iht. FSC og/eller PEFC, hvor det er praktisk.

Førende inden for Chain of Custody

Vi går ind for bæredygtig skovforvaltning via Chain of Custody aktiviteter. Vi kræver certificerede chains of custody af vores råmaterialeleverandører for at sikre en bæredygtig forsyningskæde til vores kunder.

Vores forpligtelser

Forpligtelse #1: Al produceret og købt papirmateriale er CoC-certificeret under FSC, PEFC eller SFI (Sustainable Forest Initiative).
Fremskridt: Vi fortsatte med at producere og købe 99,8% af vores papirmateriale under ledelsessystemer for fiberoprindelse, der er CoC-certificeret i 2020. Dette er inden for vores margin på 1% variation.

Forpligtelse #2: Over 90% af vores emballage er mærket som CoC certificeret under FSC, PEFC eller SFI.
Fremskridt: Vi nåede 93,8% i 2020.

Forpligtelse #3: Alle produktionssteder skal arbejde under FSC, PEFC og / eller SFI CoC standarder.
Fremskridt: Alle nyerhvervede produktionssteder skal overholde CoC-styringssystemcertificeringen inden for to år fra erhvervelsen.