Hvad kan vi hjælpe dig med?

Medarbejdere

 

Vi værdsætter det engagement, som vores medarbejdere viser hver dag for at hjælpe Smurfit Kappa til at spille en førende rolle i branchen for papirbaseret emballage

Den måde vi interagerer med vores medarbejdere, både direkte og indirekte, er vigtig for vores forretning. Det er vores mål at skabe enestående forhold med vores medarbejdere og kunder og at vinde respekten fra de mennesker og samfund, hvor vi er aktive.

Værdier for vores medarbejdere

Vi er forpligtet til at:

  • Stimulere og tilskynde til medarbejderinddragelse gennem regelmæssige undersøgelser og opfølgninger på hele virksomheden
  • Oprethold en god Whistleblower-ordning for muligheden for indrapportering af uetisk eller ulovlig adfærd

Medarbejderstrategi

Vi er forpligtet til at give alle medarbejdere de kompetencer der skal til for at vi kan nå vores forretningsmål. Vi:

  • Giver medarbejdere på alle niveauer mulighed for at udvide deres færdigheder og viden, udnytte deres potentiale og forbedre deres karrieremuligheder
  • Aflønner retfærdigt, gennemgår præstationer regelmæssigt og tilbyder kønsneutrale karrieremuligheder og løn

Sikkerhed og trivsel

Vi er forpligtet til at:

  • Oprethold en produktiv og sikker arbejdsplads ved at minimere risikoen for ulykker, kvæstelser og eksponering for sundhedsfarer for enhver medarbejder og alle underentreprenører. Vi sigter efter et arbejdsmiljø med 0 ulykker.
  • Reducere vores TRIR med 5% årligt. I 2020 opnåede vi en reduktion på 29% sammenlignet med 2019.

Lokalsamfund

På tværs af Smurfit Kappa er vi engagerede i de lokasamfund, hvor vi er til stede, mens vores fonde styrker lokalbefolkningen til at forbedre deres liv. Hvor fattigdom og afhængighed er et problem, arbejder vi for at afhjælpe dette og styrke lokalsamfund rundt om i verden.

  • I 2020 blev der investeret € 7,7 millioner i sociale projekter.