Hvad kan vi hjælpe dig med?

Klimaændring

 

Selvom vores branche bruger store energimængder, er det også en af de mest effektive, og vi bruger en betydelig og stadig stigende mængde fornybar energi.

Vi befinder os i en god position til at spille en rolle i begrænsningen af de globale temperaturstigninger til godt og vel under to grader, som er et af målene i klimaaftalen fra Paris. 

Klimaændring er en udfordring, der stimulerer os til forbedre produktdesignet, reducere kundernes CO2-fodaftryk, forbedre produktionseffektiviteten og oplyse om, hvordan vi investerer på lang sigt. Vores interessenter, især kunder og investorer, forventer, at vi håndterer klimaændringen ansvarligt og anmoder om detaljerede statusrapporter. 

Reduktion af udledninger

Vi benytter os af en tredelt tilgang for at reducere vores CO2-intensitet: 

Effektiv energiproduktion 

  • Investering i højeffektive kombinerede kraftvarmeværker 
  • Forbedring af effektiviteten for vores nuværende varmekedler 

Energibesparende programmer

  • Reduktion af vores energiforbrug via forskning og nye teknologier 
  • Investering i reduktion af CO2-udledninger fra fossilt brændsel 

Reduktion af CO2-udledninger

  • Skift til brændstoffer med mindre CO2-indhold som f.eks. biomasse og naturgas 

Brug af vores forskellige redskaber som Paper to Box og Pack Expert, vi arbejder med kunderne på at bestemme CO2-fodaftrykket for deres emballage og udvikler smarte løsninger, der giver en betydelig reduktion af deres udledninger. Vi hjælper dem til at undgå produktspild, minimere brugen af for stor emballage og øge genbrug. 

Vores mål

  • At reducere CO2-udledningen med 55% sammenlignet med 2005-baseline.
  • At nå mindst netto nul-emissioner inden 2050

Opnåede resultater

  • Siden 2005 har vi opnået en reduktion på 37,3%