Hvad kan vi hjælpe dig med?

Politikker

 

Vi har en række adfærdskodekser og politikker, der dækker forskellige områder i forbindelse med vores procedurer inden for drift og administration.

Vi har desuden udarbejdet specifikke erklæringer vedr. politikker inden for bæredygtighed, og disse er en integreret del af vejen mod forbedringen af vores resultater. 

Erklæringerne vedr. politikkerne dækker emner inden for miljø, sociale anliggende og bæredygtig forretning. 

Miljø 

Socialt

Bæredygtig virksomhedsdrift