Hvad kan vi hjælpe dig med?

Vision

 

Førende inden for bæredygtig omstilling af papirbaseret emballage.

Det er Smurfit Kappas vision at være en globalt anerkendt virksomhed, der dynamisk leverer sikre og gode afkast til alle interessenter. En kundeorienteret, markedsledet virksomhed, kundernes tilfredshed, personlig udvikling af medarbejderne og respekt for de lokale samfund og miljøet er en integreret del af vores mål om at skabe værdi for interessenterne. 

Klimaændringer, begrænsede naturlige ressourcer, stigende befolkningstal og uensartet fordeling af velstanden presser de globale udfordringer, der kræver en målrettet reaktion. FN’s 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling kræver handling via de 17 mål for bæredygtig udvikling, mens både klimaaftalen fra Paris og EU sætter strenge mål for CO2-udledningen. I 2030 skal den globale opvarmning begrænses til under 2 grader celsius, og EU har forpligtet sig til at reducere CO2-udledningerne med 40 % i forhold til 2005.

For at leve op til vores vision fokuserer vi på frem prioriterede bæredygtighedsområder, der støttes af registrerbare mål og er baseret på en detaljeret forståelse af hvert emne. Vi tror på en deling af bedste praksis og søger de mest avancerede løsninger for kunder, leverandører og i forlængelse heraf alle vores interessenter.

SKOV

Fremme af sunde skove ved bæredygtigt indkøb af træ og afbalanceret brug af nye træfibre og genbrugspapir.

  • Opnået: I slutningen af 2017 solgte vi 89 % af vores emballage som FSC®- eller PEFC™-certificeret.
  • Mål: at levere mindst 90 % af vores emballage som chain of custody-certificeret iht. standarderne FSC®, PEFCTM eller SFI®.

KLIMAÆNDRING

Minimere udledningerne af drivhusgasser fra produktionen og reducere CO2-intensiteten i vores kunders værdikæde.

  • Opnået: Vi har reduceret de fossile CO2-udledninger pr. produceret ton papir med 26,1 % siden 2005.
  • Mål: Reducere 25 % af CO2-udledningerne fra vores papirfabrikker pr. produceret ton papir i 2020 sammenlignet med 2005.

VAND

Sende rent vand fra vores produktion tilbage til naturen og begrænse vandforbruget, når det er muligt.

  • Opnået: Vi har reduceret 37,5 % af det kemiske iltbehov (COD) i vandet, der bliver udledt pr. produceret ton papir siden 2005.
  • Mål: Reducere 1/3 af COD fra vores papirfabrikker, der udleder vand til vandløb, pr. ton papir i 2020.

AFFALD

Opnå intet undgåeligt affald ved at finde innovative anvendelser for vores biprodukter som en del af den cirkulære økonomi.

  • Opnået: Vi har reduceret mængden af affald, der sendes til deponering, med 13,3 % siden 2013.
  • Mål: Reducere 30 % af det affald, der sendes til deponering fra vores papirfabrikker, pr. ton produceret papir i 2020.

MENNESKER

Skabe rummelige samfund ved at gå i dialog med vores medarbejdere og bidrage til fremgang i de samfund, hvor vi er aktive.

  • Opnået: Vi beskæftiger 46.000 mænd og kvinder i 35 lande i Europa og Nord-, Central- og Sydamerika.  Sikkerhed og sundhed er en kerneværdi for SK, og vi har reduceret. ulykkesfrekvensen med 9 % om året i 2013-2017.
  • Mål: I starten 2018 satte vi os et nyt mål om at reducere den totale registrerbare ulykkesrate (Total recordable Incident Rate – TRIR) med 5 % om året.

Bæredygtighedsrejsen er en del af vores ønske om at opnå de bedste resultater inden for alle aspekter af vores forretning. Den hjælper os til at være succesfulde og rentable, som på den anden side betyder, at vi kan geninvestere i vores forretning, miljøet, vores mennesker og samfund.

Download dokument om vores bæredygtig Vision