Hvad kan vi hjælpe dig med?

Interessenter

 

Vi skaber engagement blandt vores interessenter fra tre vinkler: cirkularitet, innovation og rummelighed

Via forpligtelse blandt vores interessenter kan vi undersøge den måde, hvorpå vi opfylder vores forpligtelser inden for bæredygtighed. Vores holistiske tilgang til bæredygtighed sikrer vores interessenters forpligtelse. Via konstant forpligtelse på flere niveauer over for vores kunder, investorer, medarbejdere og andre relevante parter ved vi, hvilke emner der er vigtige for vores interessenter.

Kunder

Vores kunder ønsker emballageløsninger, der muliggør sikre leverancer af produkter uden skader. Vores cirkulære forretningsmodel hjælper os til at finde den bedste, genanvendelige emballageløsning til enhver situation, alt imens vi sikrer en lavere samlet miljømæssig påvirkning og mindre affald. Vores 23 erfaringscentre viser løsninger og stiller vores globale bæredygtighedsekspertise til rådighed for lokale og internationale kunder. 

Investorer

Investorer har fordel af vores cirkulære bæredygtighedsstrategi takket være lavere priser, bedre effektivitet, mindre affald og øget omsætning.  Vores integrerede databaserede tilgang hjælper dem til at forstå, at bæredygtig innovation sikrer et attraktivt investeringsafkast og giver os mulighed for at sætte tal på de besparelser og fordele, som vores emballageinnovationer giver. 

Medarbejdere

Vi hjælper medarbejderne til at opfylde deres karrierepotentiale. I vores globale, multikulturelle organisation opfordres de til at udforske nye roller, ansvarsområder og steder. Denne cirkulation af talent og ideer hjælper medarbejderne til at tage højde for ændrede markedsbehov, levere en enestående præstation og føle sig i stand til at forny sig og hjælpe til at skabe en bæredygtig fremtid. 

Samfund

Vi styres af to principper på vores vej mod bæredygtige samfund: grundig forskning og skabelse af win-win-løsninger. Ved hjælp af disse principper kan vi udvikle og støtte lokale erhvervsrettede økosystemer og dermed påvirke trivslen i de omgivende samfund på positiv vis. Vi involverer folk via lokale initiativer, fremmer frivilligt arbejde blandt medarbejderne og giver passende bidrag til velgørenhed. 

Leverandører

Vi deler vores viden, erfaring og ekspertise inden for bæredygtighed med vores leverandører og øger på den måde bæredygtigheden i hele værdikæden.  Når de forstår, hvad vores kunder ønsker, hjælper det os til at identificere muligheder, så vi kan øge cirkulariteten yderligere og tilføre værdi både tidligere og senere i forsyningskæden.