Hvad kan vi hjælpe dig med?

Ledelse

 

Vi mener, at bæredygtighed skal komme fra alle dele af vores forretning. Vi har spredt vores engagement fra bestyrelseslokalet til fabriksgulvet og ud over alle vores aktiviteter.

Bestyrelsen

Vi mener, at bæredygtighed skal komme fra alle dele af vores forretning. Vi har spredt vores engagement fra bestyrelseslokalet til fabriksgulvet og ud over alle vores aktiviteter. 

Bæredygtighedsudvalget

 Bæredygtighedsudvalget er et underudvalg af bestyrelsen med ansvar for bæredygtighed, hvilket afspejler dets strategiske betydning hos Smurfit Kappa. Komiteen består af fire ikke-udøvende direktører og er ansvarlig for vejledning og styring af Smurfit Kappas bæredygtighedsstrategi til gavn for alle koncernens interessenter.

Koncernens styringskomité 

På ledelsesniveau definerer en koncern-styringskomité strategien og målene for bæredygtig udvikling og vurderer fremskridtet i opfyldelsen af vores forpligtelser. Denne komité består af de fleste ledende medarbejdere i virksomheden inklusiv Group CEO og Group CFO, ledelsen fra hver division og ledende medarbejdere fra koncernens hovedkontor. 

Bæredygtigheds-arbejdsgruppe

Koncernens styringskomité støttes af en bæredygtigheds-arbejdsgruppe, der består af vigtige repræsentanter fra alle vigtige driftsselskaber i Europa og Nord-, Central- og Sydamerika samt fra koncernens hovedkvarter. Det er gruppens opgave at overvåge, om målene nås på tværs af en lang række bæredygtighedsindikatorer og at fremme emnet bæredygtighedsforbedring i vores berøringsflade med kunder, leverandører og omgivelserne generelt. Arbejdsgruppen er også ansvarlig for at udarbejde vores årlige rapport om bæredygtig udvikling.